Tagged

Interwencje

A collection of 110 posts

Interwencja poselska w sprawie problemów pracowniczych w Dolnośląskim Centrum Filmowym
Interwencje

Interwencja poselska w sprawie problemów pracowniczych w Dolnośląskim Centrum Filmowym

Interwencja poselska do Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego w sprawie problemów pracowniczych w Dolnośląskim Centrum Filmowym. Szanowny Panie Marszałku! Działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (t. Dz. U. 2018 poz. 1799, z późń. zm.), zwracam się z interwencją

Interwencja poselska w sprawie wycinki drzew wzdłuż Towarowej Obwodnicy Wrocławia na nasypie linii kolejowej nr 349
Interwencje

Interwencja poselska w sprawie wycinki drzew wzdłuż Towarowej Obwodnicy Wrocławia na nasypie linii kolejowej nr 349

Interwencja poselska do Prezesa Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Ireneusza Merchela w sprawie wycinki drzew wzdłuż Towarowej Obwodnicy Wrocławia na nasypie linii kolejowej nr 349. Szanowny Panie Prezesie! Działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (t. Dz.

Interwencja poselska w sprawie umorzenia postępowania szkodowego w sprawie katastrofy odrzańskiej
Interwencje

Interwencja poselska w sprawie umorzenia postępowania szkodowego w sprawie katastrofy odrzańskiej

Interwencja poselska do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Andrzej Szweda-Lewandowski w sprawie umorzenia postępowania szkodowego w sprawie katastrofy odrzańskiej. Szanowny Panie Dyrektorze! Działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (t. Dz. U. 2018 poz. 1799, z późń. zm.), zwracam się

Interwencja poselska w sprawie likwidacji bezpośredniego pociągu z Nysy do Wrocławia
Interwencje

Interwencja poselska w sprawie likwidacji bezpośredniego pociągu z Nysy do Wrocławia

Interwencja poselska do Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Buły oraz Dyrektora Opolskiego Oddziału POLREGIO S.A. Sylwestra Brząkały w sprawie likwidacji bezpośredniego pociągu z Nysy do Wrocławia. Szanowny Panie Marszałku! Szanowny Panie Dyrektorze! Działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora

Interwencja poselska w sprawie wycofania się z realizacji projektu uporządkowania parkowania i uwolnienia chodników na ul. Kampinoskiej
Interwencje

Interwencja poselska w sprawie wycofania się z realizacji projektu uporządkowania parkowania i uwolnienia chodników na ul. Kampinoskiej

Interwencja poselska do Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka oraz Dyrektor Wydziału Inżynierii Miejskiej Elwiry Nowak w sprawie wycofania się z realizacji projektu uporządkowania parkowania i uwolnienia chodników na ul. Kampinoskiej. Szanowny Panie Prezydencie! Szanowna Pani Dyrektor! Działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu

Interwencja poselska w sprawie wycinki drzew przy drodze powiatowej nr 1705G na odcinku Trzebielino-Kołczygłowy
Interwencje

Interwencja poselska w sprawie wycinki drzew przy drodze powiatowej nr 1705G na odcinku Trzebielino-Kołczygłowy

Interwencja poselska do Starosty Bytowskiego Leszka Waszkiewicza, Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Igora Strzoka, Wójta Gminy Trzebielino Tomasza Czechowskiego oraz Wójta Gminy Kołczygłowy Artura Kalinowskiego w sprawie wycinki drzew przy drodze powiatowej nr 1705G na odcinku Trzebielino-Kołczygłowy. Szanowni Państwo! Działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 9 maja 1996 r.

Interwencja poselska w sprawie przepełnionych składów Kolei Dolnośląskich w Gminie Kąty Wrocławskie
Interwencje

Interwencja poselska w sprawie przepełnionych składów Kolei Dolnośląskich w Gminie Kąty Wrocławskie

Interwencja poselska do Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezara Przybylskiego oraz Prezesa Zarządu Koleje Dolnośląskie S.A. Damiana Stawikowskiego w sprawie przepełnionych składów Kolei Dolnośląskich w Gminie Kąty Wrocławskie. Szanowni Państwo! Działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (t. Dz. U.

Interwencja poselska dotycząca zaprzestania wycinki lasów w związku z obecnością kani rudej na terenie Leśnictwa Rudawica
Interwencje

Interwencja poselska dotycząca zaprzestania wycinki lasów w związku z obecnością kani rudej na terenie Leśnictwa Rudawica

Interwencja poselska do Nadleśniczego Nadleśnictwa Świętoszów Mariusza Huzarskiego dotycząca zaprzestania wycinki lasów w związku z obecnością kani rudej na terenie Leśnictwa Rudawica. Szanowny Panie! Działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (t. Dz. U. 2018 poz. 1799, z późń.

Interwencja poselska w sprawie intensywnej wycinki lasów w Karkonoszach
Interwencje

Interwencja poselska w sprawie intensywnej wycinki lasów w Karkonoszach

Interwencja poselska do Regionalnego Dyrektora Lasów Państwowych we Wrocławiu Tadeusza Łozowskiego, p.o. Nadleśniczego Nadleśnictwa Kamienna Góra Marcina Fułaty oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Dariusza Karkos w sprawie intensywnej wycinki lasów w Karkonoszach. Szanowni Państwo! Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o wykonywaniu mandatu posła

Interwencja poselska w sprawie wakacyjnych połączeń kolejowych
Interwencje

Interwencja poselska w sprawie wakacyjnych połączeń kolejowych

Interwencja poselska do Prezesa Zarządu PKP Intercity Marka Chraniuka w sprawie wakacyjnych połączeń kolejowych. Szanowny Panie Prezesie! Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, zwracam się z interwencją poselską dotyczącą wakacyjnych połączeń kolejowych. Okres letni jest dla kolei szczytem komunikacyjnym. W tym czasie

Interwencja poselska w sprawie poziomu hałasu na Jeziorze Szczytnowskim (Ługowiska)
Interwencje

Interwencja poselska w sprawie poziomu hałasu na Jeziorze Szczytnowskim (Ługowiska)

Interwencja poselska do Starosty Włocławskiego Romana Gołębiewskiego w sprawie poziomu hałasu na Jeziorze Szczytnowskim (Ługowiska). Szanowny Panie Starosto! Działając na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, zwracam się z interwencją poselską dotyczącą poziomu hałasu na Jeziorze Szczytnowskim (Ługowiska). W nawiązaniu do petycji skierowanej do

Interwencja w sprawie dotacji przyznanych przez Narodowy Instytut Wolności
Interwencje

Interwencja w sprawie dotacji przyznanych przez Narodowy Instytut Wolności

Interwencja poselska do Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Wojciecha Kaczmarczyka w sprawie dotacji przyznanych przez Narodowy Instytut Wolności. Szanowny Panie Dyrektorze! Działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (tj. Dz.U. 2018 poz. 1799, z późn.

Interwencja w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oława
Interwencje

Interwencja w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oława

Interwencja poselska do Burmistrza Miasta Oława Tomasza Frischmanna w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oława. Szanowny Panie Burmistrzu! Działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (tj. Dz.U. 2018 poz. 1799, z późn. zm.), na

Interwencja w sprawie potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi na terenie zakładów Hutmen i FAT we Wrocławiu
Interwencje

Interwencja w sprawie potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi na terenie zakładów Hutmen i FAT we Wrocławiu

Interwencja poselska do Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu Wojciecha Rejmana w sprawie potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi na terenie zakładów Hutmen i FAT we Wrocławiu. Szanowny Panie Prezydencie! Szanowny Panie Dyrektorze! Działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o

Interwencja poselska w sprawie wniosku z dnia 17 maja 2023 r. o wznowienie postępowania zakończonego ostateczną decyzją Starosty Powiatu Wrocławskiego z dnia 12 grudnia 2022 r. nr 3254/2022
Interwencje

Interwencja poselska w sprawie wniosku z dnia 17 maja 2023 r. o wznowienie postępowania zakończonego ostateczną decyzją Starosty Powiatu Wrocławskiego z dnia 12 grudnia 2022 r. nr 3254/2022

Interwencja poselska do Starosty Powiatu Wrocławskiego Romana Potockiego w sprawie wniosku z dnia 17 maja 2023 r. o wznowienie postępowania zakończonego ostateczną decyzją Starosty Powiatu Wrocławskiego z dnia 12 grudnia 2022 r. nr 3254/2022. Szanowny Panie Starosto! Działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 9 maja 1996 r.

Interwencja poselska w sprawie dostępu do informacji o Radzie Programowej TBS Wrocław Spółka z o.o.
Interwencje

Interwencja poselska w sprawie dostępu do informacji o Radzie Programowej TBS Wrocław Spółka z o.o.

Interwencja poselska do Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka oraz p.o. Prezesa Zarządu i Przewodniczącego Rady Nadzorczej TBS Wrocław Sp. z o.o. Wojciecha Adamskiego w sprawie dostępu do informacji o Radzie Programowej TBS Wrocław Spółka z o.o. Szanowny Panie Prezydencie! Szanowny Panie Prezesie! Działając na podstawie art. 20 ustawy