Tagged

Interwencje

A collection of 56 posts

Interwencja w sprawie odwołania Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu oraz Zastępcy Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji
Interwencje

Interwencja w sprawie odwołania Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu oraz Zastępcy Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji

Interwencja do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendanta Głównego Policji, Rzecznika Praw Obywatelskich i Prezesa Najwyższej Izby Kontroli w sprawie odwołania nadinspektora Dariusza Wesołowskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, inspektora Macieja Januszkiewicza Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu oraz Zastępcy Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji, kierującego BSW we Wrocławiu, a także

Interwencja w sprawie zachowania zabytkowego zespołu basenów olimpijskich we Wrocławiu
Interwencje

Interwencja w sprawie zachowania zabytkowego zespołu basenów olimpijskich we Wrocławiu

Interwencja poselska do Magdaleny Gawin - Wiceministry Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Generalnej Konserwator Zabytków w sprawie zachowania zabytkowego zespołu basenów olimpijskich we Wrocławiu. Do: Magdalena Gawin - Wiceministry Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Generalnej Konserwator Zabytków Szanowna Pani Generalna Konserwator Zabytków! Działając na podstawie art. 20 ustawy

Interwencja w sprawie sytuacji na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie
Interwencje

Interwencja w sprawie sytuacji na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie

Interwencja poselska skierowana do Przemysława Czarnka - Ministra Edukacji i Nauki w sprawie przeprowadzenia kontroli ministerialnej w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie wobec niezatwierdzenia przez statutowe organy uczelni wewnętrznego planu restrukturyzacji i przeprowadzania na jego podstawie zwolnień pracowników oraz innych licznych naruszeń prawa. Do: Przemysław Czarnek -

Interwencja w sprawie zaorania obszaru na terenie sołectwa Giebułtów objętego ochroną Natura 2000
Interwencje

Interwencja w sprawie zaorania obszaru na terenie sołectwa Giebułtów objętego ochroną Natura 2000

Interwencja poselska skierowana do Michała Kurtyki - Ministra Klimatu i Środowiska, Wojciecha Rejmana - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Andrzeja Szweda-Lewandowskiego - Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie zaorania obszaru na terenie sołectwa Giebułtów, w gminie Mirsk, powiat Lwówek Śląski, Województwo Dolnośląskie, objętego ochroną Natura 2000. Do: Michał

Interwencja w sprawie zrzucania ścieków celulozowych do Oławy i Odry
Interwencje

Interwencja w sprawie zrzucania ścieków celulozowych do Oławy i Odry

Interwencja poselska skierowana do Mariusza Wojewódki - Zastępcy Dolnośląskiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Tomasza Frischmanna - Burmistrza Oławy w sprawie zrzucania ścieków celulozowych do Oławy i Odry przez Producenta Wyrobów Papierniczych Jack-Pol sp. z o.o. Do: Mariusz Wojewódka - Zastępca Dolnośląskiego Inspektora Ochrony Środowiska, Tomasz Frischmann - Burmistrz Oławy

Interwencja w sprawie przebiegu budowy wieży widokowej na szczycie Śnieżnika
Interwencje

Interwencja w sprawie przebiegu budowy wieży widokowej na szczycie Śnieżnika

Interwencja poselska oraz wniosek o udostępnienie informacji i materiałów skierowane do Wojciecha Rejmana - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu w sprawie przebiegu budowy wieży widokowej na szczycie Śnieżnika, gmina Stronie Śląskie, powiat kłodzki, województwo dolnośląskie. Do: Wojciech Rejman - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu Szanowny Panie Dyrektorze! Działając

Interwencja w sprawie planowanej budowy zbiornika retencyjnego w Dolinie Prądnika
Interwencje

Interwencja w sprawie planowanej budowy zbiornika retencyjnego w Dolinie Prądnika

Interwencja poselska skierowana do Przemysława Dacy - Prezesa Wód Polskich w sprawie planowanej budowy zbiornika retencyjnego w miejscowości Prądnik Korzkiewski, zlokalizowanej w Dolinie Prądnika. Do: Przemysław Daca - Prezes Wód Polskich Szanowny Panie Prezesie! Działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła

Interwencja poselska w sprawie wycinki siedliska Jelonka Rogacza
Interwencje

Interwencja poselska w sprawie wycinki siedliska Jelonka Rogacza

Interwencja poselska przygotowana wspólnie z Posłanką Klaudią Jachirą skierowana do p.o. dyrektora Józefa Kubicy - Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Arkadiusza Wojciechowicza - Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych oraz Grzegorza Pietruńki - Nadleśniczego Nadleśnictwa Oława w sprawie wycinki dębów w okolicy Dąbrowy Janikowskie (w oddziale 110g, obręb Nowy Dwór). Do:

Interwencja w sprawie komisyjnego pobrania próbek kruszywa z żużla hutniczego LRC
Interwencje

Interwencja w sprawie komisyjnego pobrania próbek kruszywa z żużla hutniczego LRC

Interwencja poselska skierowana do Wojciecha Błońskiego - Wójta Gminy Długołęka, Michała Cioska - Kierownika Wydziału Remontów i Inwestycji Gminy Długołęka oraz Urzędu Gminy Długołęka w sprawie komisyjnego pobrania próbek kruszywa z żużla hutniczego LRC. Do: Wojciech Błoński - Wójt Gminy Długołęka, Michał Ciosek - Kierownik Wydziału Remontów i Inwestycji Gminy

Interwencja w sprawie podejrzewanych nieprawidłowości w gminie Miękinia
Interwencje

Interwencja w sprawie podejrzewanych nieprawidłowości w gminie Miękinia

Interwencja poselska skierowana do Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu dotycząca wystąpienia mieszkanek i mieszkańców gminy Miękinia w sprawie nieprawidłowości, które podejrzewają w procedurze zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Miękinia. Do: Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu Szanowni Państwo! Działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o

Interwencja w sprawie wycinki w Nadleśnictwie Oleśnica Śląska
Interwencje

Interwencja w sprawie wycinki w Nadleśnictwie Oleśnica Śląska

Interwencja poselska skierowana do Arkadiusza Wojciechowicza - Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu, Pawła Górskiego - Nadleśniczego Nadleśnictwa Oleśnica Śląska, Marcina Kasiny - Wójta Gminy Oleśnica oraz Agnieszki Wersty - Wójta Gminy Zawonia w sprawie wycinki w Nadleśnictwie Oleśnica Śląska. Do: Arkadiusz Wojciechowicz - Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych

Interwencja w sprawie planowanej budowy spalarni odpadów Cieśle-Wyszogród
Interwencje

Interwencja w sprawie planowanej budowy spalarni odpadów Cieśle-Wyszogród

Interwencja poselska skierowana do Marcina Kasiny - Wójta Gminy Oleśnica, Jarosława Obremskiego - Wojewody Dolnośląskiego oraz Wojciecha Rejmana - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu w sprawie projektu budowy instalacji termicznego przetwarzania odpadów na terenie Cieśli i Wyszogrodu. Do: Marcin Kasina - Wójt Gminy Oleśnica, Jarosław Obremski - Wojewoda Dolnośląski,

Interwencja w sprawie poziomu emisji hałasu m. in. z zakładu LG Energy Solution w Kobierzycach
Interwencje

Interwencja w sprawie poziomu emisji hałasu m. in. z zakładu LG Energy Solution w Kobierzycach

Interwencja poselska skierowana do Mariusza Wojewódki - Zastępcy Dolnośląskiego Inspektora Ochrony Środowiska, Cezarego Przybylskiego - Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Andrzeja Jarocha - Przewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Romana Potockiego - Starosty Powiatu Wrocławskiego, Ryszarda Pacholika - Wójta Gminy Kobierzyce oraz Wojciecha Rejmana - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu w sprawie ws.

Interwencja w sprawie wstrzymania planowanych prac na terenie planowanego rezerwatu Mała Puszcza Kleszczowska
Interwencje

Interwencja w sprawie wstrzymania planowanych prac na terenie planowanego rezerwatu Mała Puszcza Kleszczowska

Interwencja poselska skierowana do Adama Klekota - Nadleśniczego Nadleśnictwa Krzeszowice, Jana Kosiorowskiego - Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie oraz Rafała Rosteckiego - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie w sprawie wstrzymania planowanych prac gospodarczych w Nadleśnictwie Krzeszowice na terenie planowanego rezerwatu Mała Puszcza Kleszczowska. Do: Adam Klekot -

Interwencja w sprawie zatonięcia jeleni na jeziorze Ińsko
Interwencje

Interwencja w sprawie zatonięcia jeleni na jeziorze Ińsko

Interwencja poselska skierowana do Zarządu Koła Łowieckiego Głowacz w sprawie zatonięcia 13 jeleni na jeziorze Ińsko. Do: Zarząd Koła Łowieckiego Głowacz Szanowni Państwo! Tragiczny wypadek na jeziorze Ińsko, gdzie w lodowatej wodzie utonęło 13 jeleni, zapędzonych tam przez kłusowników, wstrząsnął polską opinią publiczną, a także organizacjami zajmującymi się ochroną przyrody.

Interwencja w sprawie planów przekształcenia terenów rolnych w okolicach Mrozowa, Kokoszyc i Krępic
Interwencje

Interwencja w sprawie planów przekształcenia terenów rolnych w okolicach Mrozowa, Kokoszyc i Krępic

Interwencja poselska skierowana do Jarosława Obremskiego - Wojewody Dolnośląskiego, Jana Mariana Grzegorczyn - Wójta Gminy Miękinia oraz Waldemara Zaremby - Nadleśniczego Nadleśnictwa Miękinia w sprawie planów przekształcenia terenów rolnych w okolicach Mrozowa, Kokoszyc i Krępic. Do: Jarosław Obremski - Wojewoda Dolnośląski, Jan Marian Grzegorczyn - Wójt Gminy Miękinia, Waldemar Zaremba

Interwencja w sprawie bazy transportującej odpady w Wąsoszu
Interwencje

Interwencja w sprawie bazy transportującej odpady w Wąsoszu

Interwencja poselska skierowana do Pawła Niedźwiedzia - Burmistrza Wąsosza, Jarosława Szypiłły - Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Górze, Barbary Górowskiej - Powiatowej Lekarki Weterynarii w Górze, Anny Golibek - Starosty Górowskiej oraz Waldemara Kulaszki - Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie skargi mieszkanek i mieszkańców Wąsosza na uciążliwe sąsiedztwo

Interwencja w sprawie budowy na terenie byłego obozu jenieckiego Stalag VIII A w Zgorzelcu
Interwencje

Interwencja w sprawie budowy na terenie byłego obozu jenieckiego Stalag VIII A w Zgorzelcu

Interwencja poselska skierowana do Rafała Gronicza - Burmistrza Zgorzelca oraz Krzysztofa Kurka - Kierownika Delegatury Dolnośląskiego Urzędu Ochrony Zabytków w sprawie budowy domków jednorodzinnych na terenie byłego obozu jenieckiego Stalag VIII A w Zgorzelcu. Do: Rafał Gronicz - Burmistrz Zgorzelca, Krzysztof Kurek - Kierownik Delegatury Dolnośląskiego Urzędu Ochrony Zabytków Szanowni

Interwencja w sprawie rekultywacji wyrobiska w Lubaniu
Interwencje

Interwencja w sprawie rekultywacji wyrobiska w Lubaniu

Interwencja poselska skierowana do Walerego Czarneckiego - Starosty Powiatu Lubańskiego, Arkadiusza Wojciechowicza - Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu, Grzegorza Wowczuka - Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu oraz Arkadiusza Słowińskiego - Burmistrza Lubania w sprawie rekultywacji wyrobiska w Lubaniu. Do: Walery Czarnecki - Starosta Powiatu Lubańskiego, Arkadiusz Wojciechowicz

Interwencja w sprawie odstąpienia od planów przeniesienia do Lubina Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu
Interwencje

Interwencja w sprawie odstąpienia od planów przeniesienia do Lubina Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu

Interwencja poselska skierowana do Cezarego Przybylskiego - Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Jacka Sutryka - Prezydenta Wrocławia, Andrzeja Jarocha - Przewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz Jarosława Charłampowicza - Przewodniczącego Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie odstąpienia od planów przeniesienia do Lubina Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu. Do: Cezary Przybylski - Marszałek Województwa

Interwencja w sprawie wycinki Lasu Mokrzańskiego
Interwencje

Interwencja w sprawie wycinki Lasu Mokrzańskiego

Interwencja poselska skierowana do Arkadiusza Wojciechowicza - Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu oraz Waldemara Zaremby - Nadleśniczego Nadleśnictwa Miękinia w sprawie wycinki Lasu Mokrzańskiego. Do: Arkadiusz Wojciechowicz - Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu, Waldemar Zaremba - Nadleśniczy Nadleśnictwa Miękinia Szanowni Państwo! Działając na podstawie art. 20

Interwencja w sprawie zanieczyszczenia światłem, na które narażeni są mieszkańcy Siechnic i okolic
Interwencje

Interwencja w sprawie zanieczyszczenia światłem, na które narażeni są mieszkańcy Siechnic i okolic

Interwencja poselska do Hanny Biernackiej, Powiatowej Inspektor Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu w sprawie zanieczyszczenia światłem, na które narażeni są mieszkańcy Siechnic i okolic. Szanowna Pani Inspektor! Działając na podstawie art. 20 z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (tj. Dz. U. 2018 poz. 1799, z

Interwencja w sprawie działalności Państwowej Straży Łowieckiej na Dolnym Śląsku
Interwencje

Interwencja w sprawie działalności Państwowej Straży Łowieckiej na Dolnym Śląsku

Interwencja poselska skierowana do Jarosława Obremskiego - Wojewody Dolnośląskiego w sprawie działalności Państwowej Straży Łowieckiej na Dolnym Śląsku. Do: Jarosław Obremski - Wojewoda Dolnośląski Szanowny Panie Wojewodo! Działając na podstawie art. 19 z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (tj. Dz. U. 2018 poz. 1799,