Interwencja poselska w sprawie poziomu hałasu na Jeziorze Szczytnowskim (Ługowiska)

Interwencja poselska w sprawie poziomu hałasu na Jeziorze Szczytnowskim (Ługowiska)

Interwencja poselska do Starosty Włocławskiego Romana Gołębiewskiego w sprawie poziomu hałasu na Jeziorze Szczytnowskim (Ługowiska).

Szanowny Panie Starosto!

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, zwracam się z interwencją poselską dotyczącą poziomu hałasu na Jeziorze Szczytnowskim (Ługowiska).

W nawiązaniu do petycji skierowanej do Starostwa przez właścicieli działek rekreacyjnych dnia 18 czerwca 2021 r., a także w związku z ich uzasadnionymi obawami dotyczącymi wykorzystywania akwenu przez użytkowników niektórych rodzajów jednostek pływających z napędem silnikowym, proszę o odpowiedź na poniższe pytania:

  1. Jaka instytucja wykonała badanie poziomu hałasu, o którym mowa w piśmie ROL.0012.1.20223 - odpowiedzi, skierowanej do reprezentanta wnioskodawców petycji?
  2. W jakich dniach zostało przeprowadzone badanie, będące częścią procedury
    przeprowadzonej przez Starostwo, o której mowa w ww. piśmie?
  3. W jakich godzinach zostało przeprowadzone ww. badanie?
  4. Czy podczas przeprowadzania badania po akwenie poruszali się użytkownicy jednostek pływających o napędzie spalinowym?

Proszę również o przesłanie pełnej dokumentacji opisywanej procedury, przeprowadzonej przez Starostwo w roku 2022, w ramach której w okresie letnim zrealizowano pomiary poziomu hałasu wokół Jeziora Szczytnowskiego (Ługowiska).

Z poważaniem,
Małgorzata Tracz