Interwencja poselska w sprawie likwidacji Stacji Badawczej Instytutu Parazytologii PAN w Kosewie

Interwencja poselska w sprawie likwidacji Stacji Badawczej Instytutu Parazytologii PAN w Kosewie

Interwencja poselska do Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka oraz prezes Polskiej Akademii Nauk Marka Konarzewskiego w sprawie likwidacji Stacji Badawczej Instytutu Parazytologii PAN w Kosewie.

Szanowni Państwo!

Działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (t. Dz. U. 2018 poz. 1799, z późń. zm.), zwracam się z interwencją poselską w sprawie likwidacji Stacji Badawczej Instytutu Parazytologii PAN w Kosewie.

Obywatelki i obywatele zwrócili się do Państwa z apelem o podjęcie działań ratujących Stację Badawczą im. Profesora Andrzeja Malczewskiego w Kosewie. Ta placówka zajmuje się około 400 jeleniowatymi zwierzętami, w tym jeleniami szlachetnymi, danielami europejskimi oraz jeleniami wschodnimi. Każde z tych zwierząt żyje w warunkach bardzo zbliżonych do ich naturalnego środowiska. Na terenie tej placówki prowadzone są różnorodne badania, takie jak badania parazytologiczne oraz dotyczące zachowań, metod żywienia i dobrostanu jeleniowatych.

Ponadto, instytucja ta oferuje możliwość praktyk dla studentek i studentów, którzy mają okazję pracować bezpośrednio z tymi zwierzętami. Stacja nie tylko stanowi centrum badań naukowych, ale także przyciąga turystów na Mazurach. Odwiedzający, w towarzystwie przewodnika, mogą spacerować po obszarze placówki i obserwować jelenie oraz daniele, które żyją na ogromnych pastwiskach. To unikalna atrakcja turystyczna dla miłośników natury.

Obecnie Stacja jest zagrożona likwidacją z powodu decyzji kierownictwa Polskiej Akademii Nauk o zaprzestaniu działalności naukowej i planowanej komercjalizacji placówki. Taka decyzja może oznaczać utratę domu dla około 400 zwierząt i zamknięcie placówki już w tym roku.

Zamknięcie Stacji Badawczej Instytutu Parazytologii PAN w Kosewie będzie nie tylko stratą dla lokalnego środowiska naturalnego i społeczeństwa, ale także dla polskiej nauki. Jest to jedyna placówka, w której można znaleźć trzy gatunki jeleniowatych, które są obecne w polskich lasach.

W związku z powyższym zwracam się do Państwa z prośbą o odpowiedź na poniższe pytania:

  1. Jakimi powodami kierowało się Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Polska Akademia Nauk przy podejmowaniu decyzji o likwidacji Stacji Badawczej w Kosewie?
  2. Czy prawdą jest, iż Stacja jest placówką samowystarczalną finansowo? To znaczy, że do kontynuacji jej działalności nie jest wymagane dodatkowe wsparcie finansowe?
  3. Jaka przyszłość czeka blisko 400 zwierząt jeleniowatych w wyniku ewentualnej likwidacji Stacji Badawczej?

Z poważaniem,
Małgorzata Tracz