Tagged

W Sejmie

A collection of 145 posts

Interpelacja w sprawie wpływu płotu na granicy polsko-białoruskiej na migracje zwierząt
Interpelacje

Interpelacja w sprawie wpływu płotu na granicy polsko-białoruskiej na migracje zwierząt

Szanowny Panie Premierze! Szanowni Panowie Ministrowie! W celu udaremnienia prób nielegalnego przekraczania granicy Ministerstwo Obrony Narodowej zdecydowało o budowie ogrodzenia. W poniedziałek 23 sierpnia 2021 r. minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak poinformował na Twitterze, że na granicy Polski z Białorusią powstanie około 180 km ogrodzenia z drutu ostrzowego, czyli tzw.

To byłoby marnowanie ważnych, unijnych środków na nieracjonalne działania
Wystąpienia

To byłoby marnowanie ważnych, unijnych środków na nieracjonalne działania

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych (druki nr 1394 i 1415). Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Prawo i Sprawiedliwość przyzwyczaiło nas już do tego, że jest partią pełną hipokryzji. Specustawa o lasach, zwana też “Lex Izera”, jest tego sztandarowym przykładem. Bo jak

Sto cennych zabytków na stulecie odzyskania niepodległości
Wystąpienia

Sto cennych zabytków na stulecie odzyskania niepodległości

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Debatujemy nad tym, jak wydać prawie 2,5 miliarda złotych w ciągu kolejnych

Interwencja w sprawie zachowania zabytkowego zespołu basenów olimpijskich we Wrocławiu
Interwencje

Interwencja w sprawie zachowania zabytkowego zespołu basenów olimpijskich we Wrocławiu

Interwencja poselska do Magdaleny Gawin - Wiceministry Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Generalnej Konserwator Zabytków w sprawie zachowania zabytkowego zespołu basenów olimpijskich we Wrocławiu. Do: Magdalena Gawin - Wiceministry Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Generalnej Konserwator Zabytków Szanowna Pani Generalna Konserwator Zabytków! Działając na podstawie art. 20 ustawy

Interpelacja nr 25425 do ministra klimatu i środowiska w sprawie Służby Leśnej i Straży Leśnej
Interpelacje

Interpelacja nr 25425 do ministra klimatu i środowiska w sprawie Służby Leśnej i Straży Leśnej

Szanowny Panie Ministrze, w ramach PGL Lasy Państwowe działają dwie umundurowane formacje zajmujące się zwalczaniem przestępstw i wykroczeń zaliczanych do szkodnictwa leśnego - Służba Leśna i Straż Leśna. Służbę Leśną stanowią pracownicy Lasów Państwowych zajmujący się (w myśl ustawy o lasach z 28 września 1991 r.) zarządzaniem lasami należącymi do

Interwencja w sprawie sytuacji na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie
Interwencje

Interwencja w sprawie sytuacji na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie

Interwencja poselska skierowana do Przemysława Czarnka - Ministra Edukacji i Nauki w sprawie przeprowadzenia kontroli ministerialnej w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie wobec niezatwierdzenia przez statutowe organy uczelni wewnętrznego planu restrukturyzacji i przeprowadzania na jego podstawie zwolnień pracowników oraz innych licznych naruszeń prawa. Do: Przemysław Czarnek -

Interpelacja nr 25002 do ministra zdrowia w sprawie braku refundacji leku przeciwdepresyjnego Wellbutrin
Interpelacje

Interpelacja nr 25002 do ministra zdrowia w sprawie braku refundacji leku przeciwdepresyjnego Wellbutrin

Szanowny Panie Ministrze! Szacuje się, że w Polsce około 1,6 mln osób leczy się psychiatrycznie. Wiele z tych osób przyjmuje leki niezbędne dla ich funkcjonowania. Natomiast jak informuje “Polityka Zdrowotna”, w naszym kraju działa ok. 1500 podmiotów udzielających świadczeń w zakresie opieki psychiatrycznej. Z kolei blisko 60% z nich

Interwencja w sprawie zaorania obszaru na terenie sołectwa Giebułtów objętego ochroną Natura 2000
Interwencje

Interwencja w sprawie zaorania obszaru na terenie sołectwa Giebułtów objętego ochroną Natura 2000

Interwencja poselska skierowana do Michała Kurtyki - Ministra Klimatu i Środowiska, Wojciecha Rejmana - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Andrzeja Szweda-Lewandowskiego - Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie zaorania obszaru na terenie sołectwa Giebułtów, w gminie Mirsk, powiat Lwówek Śląski, Województwo Dolnośląskie, objętego ochroną Natura 2000. Do: Michał

Interwencja w sprawie zrzucania ścieków celulozowych do Oławy i Odry
Interwencje

Interwencja w sprawie zrzucania ścieków celulozowych do Oławy i Odry

Interwencja poselska skierowana do Mariusza Wojewódki - Zastępcy Dolnośląskiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Tomasza Frischmanna - Burmistrza Oławy w sprawie zrzucania ścieków celulozowych do Oławy i Odry przez Producenta Wyrobów Papierniczych Jack-Pol sp. z o.o. Do: Mariusz Wojewódka - Zastępca Dolnośląskiego Inspektora Ochrony Środowiska, Tomasz Frischmann - Burmistrz Oławy

Nord Stream 2 stanowi wielkie zagrożenie dla Polski i Unii Europejskiej
Wystąpienia

Nord Stream 2 stanowi wielkie zagrożenie dla Polski i Unii Europejskiej

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o poselskich projektach uchwał w sprawie wezwania rządu Republiki Federalnej Niemiec do natychmiastowego zaprzestania budowy gazociągu Nord Stream2, w sprawie wezwania rządów państw Unii Europejskiej, w tym szczególnie rządu Republiki Federalnej Niemiec do podjęcia pilnych działań na rzecz przerwania budowy Gazociągu Nord Stream II oraz w

PiS usunął z dzisiejszego porządku obrad informację na temat Turowa
Wystąpienia

PiS usunął z dzisiejszego porządku obrad informację na temat Turowa

Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (druki nr 1243 i 1254). Pani Marszałek! Wysoka Izbo! PiS usunął z dzisiejszego porządku obrad informację

Interwencja w sprawie przebiegu budowy wieży widokowej na szczycie Śnieżnika
Interwencje

Interwencja w sprawie przebiegu budowy wieży widokowej na szczycie Śnieżnika

Interwencja poselska oraz wniosek o udostępnienie informacji i materiałów skierowane do Wojciecha Rejmana - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu w sprawie przebiegu budowy wieży widokowej na szczycie Śnieżnika, gmina Stronie Śląskie, powiat kłodzki, województwo dolnośląskie. Do: Wojciech Rejman - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu Szanowny Panie Dyrektorze! Działając

Rząd próbuje bohatersko rozwiązać problem Turowa, który sam stworzył
Wystąpienia

Rząd próbuje bohatersko rozwiązać problem Turowa, który sam stworzył

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu klubu Koalicja Obywatelska na podstawie art. 184 regulaminu Sejmu składam wniosek o przerwę i uzupełnienie porządku dziennego o punkt obejmujący przedstawienie przez ministra aktywów państwowych Jacka Sasina, ministra spraw zagranicznych Zbigniewa Raua, ministra klimatu i środowiska Michała Kurtykę informacji na temat wskazania przyczyn, skutków

Czy rząd planuje wesprzeć dbających o osoby starsze?
Wystąpienia

Czy rząd planuje wesprzeć dbających o osoby starsze?

Informacja bieżąca w sprawie działań podejmowanych na rzecz seniorów, w szczególności zmierzających do poprawy warunków życia i aktywności społecznej osób starszych. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Mówiąc i myśląc o poprawie warunków życia osób starszych często ograniczamy się w debacie publicznej tylko do zabezpieczenia dochodów seniorów. Aby prowadzić skuteczną

Cieszę się, że rząd w końcu postanowił naprawić swoje błędy i grzechy
Wystąpienia

Cieszę się, że rząd w końcu postanowił naprawić swoje błędy i grzechy

Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1129 i 1173). Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ten projekt jest dobrą wiadomością dla rozwoju energii ze źródeł odnawialnych. Cieszę się, że rząd Zjednoczonej Prawicy

Interwencja w sprawie planowanej budowy zbiornika retencyjnego w Dolinie Prądnika
Interwencje

Interwencja w sprawie planowanej budowy zbiornika retencyjnego w Dolinie Prądnika

Interwencja poselska skierowana do Przemysława Dacy - Prezesa Wód Polskich w sprawie planowanej budowy zbiornika retencyjnego w miejscowości Prądnik Korzkiewski, zlokalizowanej w Dolinie Prądnika. Do: Przemysław Daca - Prezes Wód Polskich Szanowny Panie Prezesie! Działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła

Interpelacja nr 23289 do ministra klimatu i środowiska w sprawie inicjatywy Lasy i Obywatele oraz dostępu do Systemu Informatycznego Lasów Państwowych
Interpelacje

Interpelacja nr 23289 do ministra klimatu i środowiska w sprawie inicjatywy Lasy i Obywatele oraz dostępu do Systemu Informatycznego Lasów Państwowych

Szanowny Panie Ministrze, w ostatnich tygodniach z ogromnym zainteresowaniem społecznym przyjęta została mapa Zanim Wytną Twój Las inicjatywy Lasy i Obywatele (https://mapy.lasyiobywatele.pl/zanim-wytna-twoj-las.html). Z ogromnym smutkiem przyjęłam zmasowaną akcję pracowników podległych Panu Lasów Państwowych, mającą na celu zdezawuowanie tej inicjatywy. Inicjatywa Lasy i Obywatele wypełnia potężną

Interwencja poselska w sprawie wycinki siedliska Jelonka Rogacza
Interwencje

Interwencja poselska w sprawie wycinki siedliska Jelonka Rogacza

Interwencja poselska przygotowana wspólnie z Posłanką Klaudią Jachirą skierowana do p.o. dyrektora Józefa Kubicy - Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Arkadiusza Wojciechowicza - Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych oraz Grzegorza Pietruńki - Nadleśniczego Nadleśnictwa Oława w sprawie wycinki dębów w okolicy Dąbrowy Janikowskie (w oddziale 110g, obręb Nowy Dwór). Do:

Interwencja w sprawie komisyjnego pobrania próbek kruszywa z żużla hutniczego LRC
Interwencje

Interwencja w sprawie komisyjnego pobrania próbek kruszywa z żużla hutniczego LRC

Interwencja poselska skierowana do Wojciecha Błońskiego - Wójta Gminy Długołęka, Michała Cioska - Kierownika Wydziału Remontów i Inwestycji Gminy Długołęka oraz Urzędu Gminy Długołęka w sprawie komisyjnego pobrania próbek kruszywa z żużla hutniczego LRC. Do: Wojciech Błoński - Wójt Gminy Długołęka, Michał Ciosek - Kierownik Wydziału Remontów i Inwestycji Gminy