Przywracamy tabletkę "dzień po" bez recepty

Przywracamy tabletkę "dzień po" bez recepty

Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne (druki nr 185 i 197).

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministry! Dziś jako koalicja 15 października wykonujemy pierwszy krok, by przywrócić Polkom ich prawa oraz poczucie bezpieczeństwa. Przywracamy tabletkę "dzień po" bez recepty. Przywracamy normalność i równość. Normalność, ponieważ nie chcemy, by kobiety były zmuszone dawać się upokarzać, żeby chodzić po lekarzach i prosić o tę tabletkę. Przywracamy równość, bo tak samo traktujemy kobiety z wielkich miast jak i kobiety z mniejszych gmin czy ze wsi, które miały największy problem w dostępie właśnie do tej tabletki "dzień po". Kończymy też z mitami dotyczącymi tabletki "dzień po", bo powołujemy się na stanowiska naukowe, słuchamy naukowców. Europejska Agencja Leków jasno mówi, że do kupna tabletki "dzień po" niepotrzebna jest recepta. Dotrzymujemy obietnic składanych Polkom i to jest ta pierwsza sprawa. Ale będziemy dalej walczyć (Dzwonek) o legalną, bezpieczną i darmową aborcję, bez kompromisów. (Oklaski)