Tagged

Interpelacje

A collection of 30 posts

Interpelacja w sprawie wpływu płotu na granicy polsko-białoruskiej na migracje zwierząt
Interpelacje

Interpelacja w sprawie wpływu płotu na granicy polsko-białoruskiej na migracje zwierząt

Szanowny Panie Premierze! Szanowni Panowie Ministrowie! W celu udaremnienia prób nielegalnego przekraczania granicy Ministerstwo Obrony Narodowej zdecydowało o budowie ogrodzenia. W poniedziałek 23 sierpnia 2021 r. minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak poinformował na Twitterze, że na granicy Polski z Białorusią powstanie około 180 km ogrodzenia z drutu ostrzowego, czyli tzw.

Interpelacja nr 25425 do ministra klimatu i środowiska w sprawie Służby Leśnej i Straży Leśnej
Interpelacje

Interpelacja nr 25425 do ministra klimatu i środowiska w sprawie Służby Leśnej i Straży Leśnej

Szanowny Panie Ministrze, w ramach PGL Lasy Państwowe działają dwie umundurowane formacje zajmujące się zwalczaniem przestępstw i wykroczeń zaliczanych do szkodnictwa leśnego - Służba Leśna i Straż Leśna. Służbę Leśną stanowią pracownicy Lasów Państwowych zajmujący się (w myśl ustawy o lasach z 28 września 1991 r.) zarządzaniem lasami należącymi do

Interpelacja nr 25002 do ministra zdrowia w sprawie braku refundacji leku przeciwdepresyjnego Wellbutrin
Interpelacje

Interpelacja nr 25002 do ministra zdrowia w sprawie braku refundacji leku przeciwdepresyjnego Wellbutrin

Szanowny Panie Ministrze! Szacuje się, że w Polsce około 1,6 mln osób leczy się psychiatrycznie. Wiele z tych osób przyjmuje leki niezbędne dla ich funkcjonowania. Natomiast jak informuje “Polityka Zdrowotna”, w naszym kraju działa ok. 1500 podmiotów udzielających świadczeń w zakresie opieki psychiatrycznej. Z kolei blisko 60% z nich

Interpelacja nr 23289 do ministra klimatu i środowiska w sprawie inicjatywy Lasy i Obywatele oraz dostępu do Systemu Informatycznego Lasów Państwowych
Interpelacje

Interpelacja nr 23289 do ministra klimatu i środowiska w sprawie inicjatywy Lasy i Obywatele oraz dostępu do Systemu Informatycznego Lasów Państwowych

Szanowny Panie Ministrze, w ostatnich tygodniach z ogromnym zainteresowaniem społecznym przyjęta została mapa Zanim Wytną Twój Las inicjatywy Lasy i Obywatele (https://mapy.lasyiobywatele.pl/zanim-wytna-twoj-las.html). Z ogromnym smutkiem przyjęłam zmasowaną akcję pracowników podległych Panu Lasów Państwowych, mającą na celu zdezawuowanie tej inicjatywy. Inicjatywa Lasy i Obywatele wypełnia potężną

Interpelacja nr 21976 do ministra klimatu i środowiska w sprawie wydatków PGL Lasy Państwowe na Centrum Informacyjne Lasów Państwowych
Interpelacje

Interpelacja nr 21976 do ministra klimatu i środowiska w sprawie wydatków PGL Lasy Państwowe na Centrum Informacyjne Lasów Państwowych

Szanowny Panie Ministrze, Centrum Informacyjne Lasów Państwowych jest jednostką organizacyjną Lasów Państwowych o zasięgu krajowym, powołaną 1 stycznia 2000 roku – zarządzeniem nr 93 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 24 listopada 1999 roku (z późniejszymi zmianami). W ciągu wielu lat Centrum Informacyjne Lasów Państwowych rozszerzyło zakres swojej działalności. Obecnie oprócz wydawania

Interpelacja nr 21546 do ministra aktywów państwowych, ministra funduszy i polityki regionalnej w sprawie szczegółowych danych w planowanej transformacji energetycznej regionu turoszowskiego
Interpelacje

Interpelacja nr 21546 do ministra aktywów państwowych, ministra funduszy i polityki regionalnej w sprawie szczegółowych danych w planowanej transformacji energetycznej regionu turoszowskiego

Szanowni Panowie Ministrowie! W związku ze staraniami Polskiej Grupy Energetycznej, w której akcjonariuszem większościowym jest Skarb Państwa, o koncesję wydobywczą na wydobycie węgla brunatnego ze złoża Turów do 2044 roku oraz pozwem do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wniesionym przez rząd Republiki Czeskiej dnia 26 lutego 2021 roku proszę o odpowiedź

Interpelacja nr 17160p do ministra klimatu i środowiska, ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie przekazywania gruntów Skarbu Państwa, zarządzanych przez KOWR, PGL Lasy Państwowe
Interpelacje

Interpelacja nr 17160p do ministra klimatu i środowiska, ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie przekazywania gruntów Skarbu Państwa, zarządzanych przez KOWR, PGL Lasy Państwowe

Szanowny Panie Ministrze! W odpowiedzi na Państwa odpowiedź na moją interpelację nr 17160, podpisaną przez Panią Annę Gembicką - Sekretarz Stanu (z dnia 29.01.2021 r., znak SZ.mr.058.1.2021), w której to Pani Sekretarz w Pana imieniu stwierdza, że "nie jest prawdą, że Dyrektor Generalny KOWR

Interpelacja nr 19195 do ministra klimatu i środowiska, ministra rolnictwa i rozwoju wsi, ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie działalności Polskiego Związku Łowieckiego
Interpelacje

Interpelacja nr 19195 do ministra klimatu i środowiska, ministra rolnictwa i rozwoju wsi, ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie działalności Polskiego Związku Łowieckiego

Szanowni Panowie Ministrowie! Coraz więcej osób w Polsce jest zaniepokojonych działalnością Polskiego Związku Łowieckiego, myśliwych oraz przebiegiem polowań. Duży niepokój wzbudza to, że podczas polowań giną lub zostają ranne osoby postronne, sami myśliwi, naganiacze i – co najtragiczniejsze – dzieci. Wystarczy wymienić kilka przykładów: w listopadzie ubiegłego roku w Kluczkowicach myśliwy zastrzelił

Interpelacja nr 17419 do ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu w sprawie odstąpienia od planów przeniesienia do Lubina Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu
Interpelacje

Interpelacja nr 17419 do ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu w sprawie odstąpienia od planów przeniesienia do Lubina Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu

Szanowny Panie Ministrze! Zwracam się z interpelacją poselską w związku z planem przeniesienia do Lubina Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu. Aktualnie muzeum to jest finansowane z budżetu województwa dolnośląskiego. Muzeum od dłuższego czasu poszukiwało nowego lokum pozwalającego na lepszą ekspozycję posiadanych zbiorów. Teraz, gdy okazało się, że istnieje możliwość

Interpelacja nr 17160 do ministra klimatu i środowiska, ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie przekazywania gruntów Skarbu Państwa, zarządzanych przez KOWR, PGL Lasy Państwowe
Interpelacje

Interpelacja nr 17160 do ministra klimatu i środowiska, ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie przekazywania gruntów Skarbu Państwa, zarządzanych przez KOWR, PGL Lasy Państwowe

Szanowni Panowie Ministrowie! Zwracam się z interpelacją poselską w sprawie przekazywania gruntów Skarbu Państwa do zalesienia, które dopuszcza art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Zgodnie z wyżej wymienionym artykułem: “Na wniosek Krajowego Ośrodka, właściwy ze względu na miejsce położenia

Interpelacja nr 17009 do ministra klimatu i środowiska w sprawie wycinki Lasu Mokrzańskiego
Interpelacje

Interpelacja nr 17009 do ministra klimatu i środowiska w sprawie wycinki Lasu Mokrzańskiego

Szanowni Panowie Ministrowie! W ostatnich dniach mieszkanki i mieszkańcy osiedla Leśnica we Wrocławiu oraz wsi Wilkszyn w gminie Miękinia alarmują oraz zwracają się o pomoc i interwencję w sprawie wycinki Lasu Mokrzańskiego prowadzonej od kilku miesięcy. W pobliżu osiedla Leśnica wycinane są połacie lasu, bezpośrednio przylegające do zabudowań miejskich. Wycinane

Interpelacja nr 15399 do ministra klimatu i środowiska w sprawie odstrzału ptaków chronionych
Interpelacje

Interpelacja nr 15399 do ministra klimatu i środowiska w sprawie odstrzału ptaków chronionych

Szanowny Panie Ministrze! 12 października 2020 roku Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do Ministerstwa Klimatu i Środowiska z wnioskiem o podjęcie działań w celu zmiany przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, a także odpowiednich rozporządzeń wykonawczych. Wniosek dotyczył szkód rolniczych wyrządzanych przez dzikie ptactwo,

Interpelacja nr 14669 do ministra rozwoju, pracy i technologii w sprawie poprawy sytuacji pilotów i przewodników turystycznych w czasie pandemii
Interpelacje

Interpelacja nr 14669 do ministra rozwoju, pracy i technologii w sprawie poprawy sytuacji pilotów i przewodników turystycznych w czasie pandemii

Szanowny Panie Premierze! Związane z pandemią decyzje administracyjne podjęte w Polsce i w innych państwach uniemożliwiły grupie zawodowej pilotów i przewodników turystycznych wykonywanie ich zawodu. Dotychczasowe plany rządowego wsparcia w postaci świadczenia postojowego nie uwzględniają pilotów wycieczek i przewodników, w tym przewodników górskich, jako grup zawodowych uprawnionych do otrzymania tej

Interpelacja nr 14654 do wiceprezesa Rady Ministrów w sprawie statystyk skazań za przestępstwa związane z nielegalnym składowaniem odpadów
Interpelacje

Interpelacja nr 14654 do wiceprezesa Rady Ministrów w sprawie statystyk skazań za przestępstwa związane z nielegalnym składowaniem odpadów

Szanowny Panie Premierze! Działalność podmiotów gospodarczych na terenie Rzeczypospolitej w zakresie nielegalnej gospodarki odpadami powoduje znaczne zagrożenie ekologiczne i ogromne straty dla samorządów, które ponoszą koszty uprzątania nielegalnych składowisk. Taka działalność może prowadzić również do powstawania tzw. mafii śmieciowych. Przykład włoski wskazuje, że gospodarka odpadami jest jednym z głównych nurtów

Interpelacja nr 14192 do ministra edukacji narodowej w sprawie treści dotyczących zmian klimatycznych oraz ochrony środowiska w podstawie programowej nauczania w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych
Interpelacje

Interpelacja nr 14192 do ministra edukacji narodowej w sprawie treści dotyczących zmian klimatycznych oraz ochrony środowiska w podstawie programowej nauczania w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych

Szanowny Panie Ministrze! Kryzys klimatyczny dzieje się na naszych oczach. Jego skutki dotykają nas wszystkich bez wyjątku. Zmiana temperatury na całej planecie, susze, nieproporcjonalnie intensywne opady, będące przyczyną powodzi, wymieranie gatunków - są naukowymi faktami, o których należy mówić głośno od najmłodszych lat - przede wszystkim w szkołach. Tymczasem młodzi

Interpelacja nr 14205 do ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu w sprawie braku ochrony prawnej w postaci wpisu do rejestru zabytków układu ruralistycznego Opolno-Zdrój w gm. Bogatynia
Interpelacje

Interpelacja nr 14205 do ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu w sprawie braku ochrony prawnej w postaci wpisu do rejestru zabytków układu ruralistycznego Opolno-Zdrój w gm. Bogatynia

Szanowny Panie Ministrze! W gminie Bogatynia w województwie dolnośląskim znajduje się unikatowe dawne uzdrowisko Opolno-Zdrój. Opolno-Zdrój (wcześniej: Bad Oppelsdorf) rozwinęło działalność uzdrowiskową w połowie XIX w. dzięki odkryciu wód posiadających wysoką zawartość związków żelaza i siarki. Na przełomie XIX i XX w. powstawały tu kolejne zakłady kąpielowe, hotele i pensjonaty,

Interpelacja nr 14194 do ministra sprawiedliwości w sprawie działań w celu ochrony zdrowia więźniów i pracowników Służby Więziennej przed COVID-19 w zakładach karnych
Interpelacje

Interpelacja nr 14194 do ministra sprawiedliwości w sprawie działań w celu ochrony zdrowia więźniów i pracowników Służby Więziennej przed COVID-19 w zakładach karnych

Szanowny Panie Ministrze! W związku ze wzrastającą liczbą zakażeń wirusem SARS-CoV-2 chciałam się dowiedzieć, w jaki sposób radzą sobie z zaistniałą sytuacją władze zakładów karnych podległych Ministerstwu Sprawiedliwości. Otrzymałam informację, że chorzy więźniowie i więźniarki nie są powszechnie poddawani testom na obecność wirusa, wspólne pomieszczenia ani klamki nie są dezynfekowane

Interpelacja nr 12531 do ministra klimatu i środowiska, ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie realizacji tzw. dyrektywy azotowej i zanieczyszczenia polskich wód nawozami
Interpelacje

Interpelacja nr 12531 do ministra klimatu i środowiska, ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie realizacji tzw. dyrektywy azotowej i zanieczyszczenia polskich wód nawozami

Szanowni Państwo! 1. Kontrole Inspekcji Ochrony Środowiska Zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy Prawo wodne właściwy organ Inspekcji Ochrony Środowiska dokonuje kontroli: stosowania programu działań,spełnienia obowiązku posiadania planu nawożenia azotem,stosowania nawozów zgodnie z planem nawożenia azotem.Zgodnie z art. 109 ust. 1 ustawy Prawo wodne właściwy organ

Interpelacja nr 11697 do ministra klimatu i środowiska, ministra infrastruktury w sprawie kontroli oczyszczalni ścieków
Interpelacje

Interpelacja nr 11697 do ministra klimatu i środowiska, ministra infrastruktury w sprawie kontroli oczyszczalni ścieków

Szanowny Panie Ministrze! We wrześniu 2019 r. zarządzeniem skierowanym do Wód Polskich zlecił Pan kontrole instalacji ściekowych w całym kraju. Instalacje miały być sprawdzone pod względem funkcjonowania systemów zabezpieczających, a także pod kątem pozwoleń wodnoprawnych. Na wniosek głównego inspektora ochrony środowiska wojewódzkie inspektoraty skierowały do gmin informacje o konieczności sprawdzenia

Interpelacja nr 11328 do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie nieprawidłowości na jednej z ferm futrzarskich w miejscowości Góreczki w woj. wielkopolskim
Interpelacje

Interpelacja nr 11328 do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie nieprawidłowości na jednej z ferm futrzarskich w miejscowości Góreczki w woj. wielkopolskim

Szanowny Panie Ministrze, opublikowany 8 września 2020 roku materiał filmowy ze śledztwa Stowarzyszenia Otwarte Klatki ujawnił daleko idące nieprawidłowości na jednej z ferm futrzarskich w miejscowości Góreczki (woj. wielkopolskie). Pracownik, który przez 2 miesiące rejestrował swoją pracę, ujawnił szereg zaniedbań, w tym m.in. takie zdarzenia, jak: liczne przypadki pogryzień

Interpelacja nr 10189 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie kobiet w ciąży lub po porodzie pobierających niższe świadczenia wynikające z ustawy, tzw. tarczy antykryzysowej
Interpelacje

Interpelacja nr 10189 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie kobiet w ciąży lub po porodzie pobierających niższe świadczenia wynikające z ustawy, tzw. tarczy antykryzysowej

Szanowna Pani Minister! Zwróciło się do mnie wiele kobiet z prośbą o pomoc w związku z problemem, jaki powstał po skorzystaniu z tarczy antykryzysowej przez firmy, w których są zatrudnione. Dotyczy to kobiet na zwolnieniu lekarskim (z powodu ciąży) i przebywających na urlopie macierzyńskim. W związku z sytuacją epidemiologiczną pracodawcy

Interpelacja nr 9874 do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie proponowanych regulacji prawnych mających na celu wprowadzenie zakazu utrzymywania trzody chlewnej w systemie otwartym
Interpelacje

Interpelacja nr 9874 do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie proponowanych regulacji prawnych mających na celu wprowadzenie zakazu utrzymywania trzody chlewnej w systemie otwartym

Szanowny Panie Ministrze! Zwracam się z interpelacją w związku z planowanymi zmianami w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z występowaniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2018, poz. 290 z późn. zm.) mającymi na celu wprowadzenie zakazu

Interpelacja nr 9697 do ministra środowiska w sprawie moratorium na polowania na dzikie ptaki w Polsce
Interpelacje

Interpelacja nr 9697 do ministra środowiska w sprawie moratorium na polowania na dzikie ptaki w Polsce

Szanowny Panie Ministrze! Fundacja Niech Żyją! wystąpiła o wprowadzenie 5-letniego moratorium na polowania na dzikie ptaki w Polsce. W pełni popieram ten postulat i uważam, że najwyższy czas, by wspólnie rozpocząć nowy rozdział dbania o środowisko naturalne, a w szczególności o dzikie ptaki. Polowania na ptaki nie mają żadnego znaczenia

Interpelacja nr 9501 do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie działań przeciwko ASF i sytuacji pracowników Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej
Interpelacje

Interpelacja nr 9501 do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie działań przeciwko ASF i sytuacji pracowników Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej

Szanowny Panie Ministrze, w dniu 31 stycznia 2020 roku weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt z dnia 20 grudnia 2019 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 148). W świetle powyższych faktów zwracamy się do Pana Ministra z następującymi pytaniami: Ile

Interpelacja nr 8738 do ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, ministra rolnictwa i rozwoju wsi, ministra środowiska w sprawie zanieczyszczenia rzeki Baryczy
Interpelacje

Interpelacja nr 8738 do ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, ministra rolnictwa i rozwoju wsi, ministra środowiska w sprawie zanieczyszczenia rzeki Baryczy

Szanowni Panowie Ministrowie, zanieczyszczenie rzeki Barycz zostało zauważone dnia 1 lipca. Mieszkańców i mieszkanki zaalarmował ciemnobrązowy kolor rzeki i uciążliwy zapach. Jak wynika z doniesień prasowych, rzeka jest skażona na odcinku od miejscowości Raczyce w gminie Odolanów, w województwie wielkopolskim, do Jazu Bolko, w pobliżu miejscowości Nowe Grodzisko w gminie