Tagged

Interpelacje

A collection of 40 posts

Interpelacja i interwencja poselska w sprawie tak zwanej "aktualizacji cen" biletów Spółki PKP Intercity
Interpelacje

Interpelacja i interwencja poselska w sprawie tak zwanej "aktualizacji cen" biletów Spółki PKP Intercity

Jutro pierwszy dzień nowych cen biletów w PKP Intercity po kosmicznych podwyżkach. Dlatego skierowałam do Ministra Infrastruktury oraz Prezesa PKP Intercity interpelację i interwencję poselską w sprawie tak zwanej "aktualizacji cen" biletów. Pod hasłem „aktualizacji cen” ukrywają się tak naprawdę podwyżki ceny biletów nawet o 17%! Dziś, zamiast odblokować 16

Interpelacja do minister klimatu i środowiska w sprawie odmów przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nowych instalacji wytwórczych OZE
Interpelacje

Interpelacja do minister klimatu i środowiska w sprawie odmów przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nowych instalacji wytwórczych OZE

Szanowna Pani Minister! W lipcu 2022 r. Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi opublikowała raport pt. "Sieci - wąskie gardło polskiej transformacji energetycznej". Raport omawia podstawowe bariery w zakresie przyłączania źródeł OZE oraz przedstawia rekomendacje zarówno dla Operatorów, jak i decydentów w zakresie sprawnego rozwoju sieci energetycznych. Zgodnie z brzmieniem jego

Interpelacja nr 35942 do ministra aktywów państwowych, ministra klimatu i środowiska w sprawie redukcji emisji metanu w Polsce
Interpelacje

Interpelacja nr 35942 do ministra aktywów państwowych, ministra klimatu i środowiska w sprawie redukcji emisji metanu w Polsce

Szanowni Pani Minister! Szanowny Panie Ministrze! Jedną z kluczowych kwestii wymagających pilnej interwencji państwa jest ograniczenie emisji metanu z sektora energetycznego. Polska należy do grupy największych emitentów metanu w UE. Metan, po dwutlenku węgla, stanowi jeden z najgroźniejszych gazów cieplarnianych pochodzenia przemysłowego dla naszej atmosfery. Jak wskazuje Environmental Defense Fund

Interpelacja nr 32589 do ministra edukacji i nauki w sprawie uczennic i uczniów z Ukrainy
Interpelacje

Interpelacja nr 32589 do ministra edukacji i nauki w sprawie uczennic i uczniów z Ukrainy

Szanowny Panie Ministrze! Działając na podstawie art. 14 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, zwracam się do Pana z interpelacją poselską ws. dzieci ukraińskich – małych uchodźczyń i uchodźców, którzy uciekając przed wojną w Ukrainie znaleźli się w Polsce, a co za tym idzie – kontynuują realizację obowiązku szkolnego w polskich

Interpelacja nr 32404 do ministra klimatu i środowiska w sprawie wykorzystania miejsc noclegowych należących do Lasów Państwowych do zakwaterowania uchodźczyń i uchodźców z Ukrainy
Interpelacje

Interpelacja nr 32404 do ministra klimatu i środowiska w sprawie wykorzystania miejsc noclegowych należących do Lasów Państwowych do zakwaterowania uchodźczyń i uchodźców z Ukrainy

Szanowna Pani Minister! Zwracam się do Pani z pytaniem o formę i skalę zaangażowania Lasów Państwowych w pomoc osobom uciekającym z powodu wojny z Ukrainy. Od początku wojny granicę polsko-ukraińską przekroczyło już 1,9 mln osób. Niestety, prognozy mówią o nawet 5 mln osób, które mogą szukać schronienia na terenie

Interpelacja nr 31613 do ministra aktywów państwowych, ministra klimatu i środowiska w sprawie środków ze sprzedaży uprawnień do emisji dwutlenku węgla oraz ich przeznaczenia
Interpelacje

Interpelacja nr 31613 do ministra aktywów państwowych, ministra klimatu i środowiska w sprawie środków ze sprzedaży uprawnień do emisji dwutlenku węgla oraz ich przeznaczenia

Szanowna Pani Minister, Szanowny Panie Ministrze! W ostatnim czasie w przestrzeni publicznej przez rząd, spółki skarbu państwa oraz media publiczne prezentowane są stanowiska mające wskazywać na winę unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU-ETS) w zakresie wzrostu cen energii w Polsce. W powyższych stanowiskach często pomijany jest fakt, że wpływy

Interpelacja nr 29041 do ministra infrastruktury w sprawie eliminowania z ruchu drogowego pojazdów nadmiernie emitujących substancje szkodliwe
Interpelacje

Interpelacja nr 29041 do ministra infrastruktury w sprawie eliminowania z ruchu drogowego pojazdów nadmiernie emitujących substancje szkodliwe

Szanowny Panie Ministrze, Mija rok od publikacji przez Najwyższą Izbę Kontroli wyników kontroli pn. „Eliminowanie z ruchu drogowego pojazdów nadmiernie emitujących substancje szkodliwe” (Nr ewid. 11/2020/P/19/031/KIN). Realizacja wniosków Najwyższej Izby Kontroli powinna być traktowana jako zadanie istotne i pilne, szczególnie w świetle opublikowania przez Światową

Interpelacja nr 27889 do ministra klimatu i środowiska, ministra funduszy i polityki regionalnej w sprawie postępowania o uzyskanie środków na sprawiedliwą transformację regionu zgorzeleckiego
Interpelacje

Interpelacja nr 27889 do ministra klimatu i środowiska, ministra funduszy i polityki regionalnej w sprawie postępowania o uzyskanie środków na sprawiedliwą transformację regionu zgorzeleckiego

Szanowny Panie Ministrze! W dniu 18 października odbyło się spotkanie Grupy Roboczej ds. Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na Dolnym Śląsku, na którym omawiany był m.in. temat Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji (TPST) regionu zgorzeleckiego, który jest niezbędnym dokumentem, aby region mógł ubiegać się o środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji( FST). TPST

Interpelacja nr 26857 do ministra zdrowia w sprawie refundacji leku Mimpara
Interpelacje

Interpelacja nr 26857 do ministra zdrowia w sprawie refundacji leku Mimpara

Szanowny Panie Ministrze! Zwracam się do Pana z interpelacją poselską dotyczącą refundacji leku Mimpara. Lek ten jest bardzo skuteczny między innymi w zakresie leczenia wtórnej nadczynności przytarczyc u dorosłych ze schyłkową chorobą nerek leczonych długotrwale dializą, leczenia wtórnej nadczynności przytarczyc u dzieci w wieku od 3 lat oraz młodzieży ze

Interpelacja nr 26764 w sprawie wpływu płotu na granicy polsko-białoruskiej na migracje zwierząt
Interpelacje

Interpelacja nr 26764 w sprawie wpływu płotu na granicy polsko-białoruskiej na migracje zwierząt

Szanowny Panie Premierze! Szanowni Panowie Ministrowie! W celu udaremnienia prób nielegalnego przekraczania granicy Ministerstwo Obrony Narodowej zdecydowało o budowie ogrodzenia. W poniedziałek 23 sierpnia 2021 r. minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak poinformował na Twitterze, że na granicy Polski z Białorusią powstanie około 180 km ogrodzenia z drutu ostrzowego, czyli tzw.

Interpelacja nr 25425 do ministra klimatu i środowiska w sprawie Służby Leśnej i Straży Leśnej
Interpelacje

Interpelacja nr 25425 do ministra klimatu i środowiska w sprawie Służby Leśnej i Straży Leśnej

Szanowny Panie Ministrze, w ramach PGL Lasy Państwowe działają dwie umundurowane formacje zajmujące się zwalczaniem przestępstw i wykroczeń zaliczanych do szkodnictwa leśnego - Służba Leśna i Straż Leśna. Służbę Leśną stanowią pracownicy Lasów Państwowych zajmujący się (w myśl ustawy o lasach z 28 września 1991 r.) zarządzaniem lasami należącymi do

Interpelacja nr 25002 do ministra zdrowia w sprawie braku refundacji leku przeciwdepresyjnego Wellbutrin
Interpelacje

Interpelacja nr 25002 do ministra zdrowia w sprawie braku refundacji leku przeciwdepresyjnego Wellbutrin

Szanowny Panie Ministrze! Szacuje się, że w Polsce około 1,6 mln osób leczy się psychiatrycznie. Wiele z tych osób przyjmuje leki niezbędne dla ich funkcjonowania. Natomiast jak informuje “Polityka Zdrowotna”, w naszym kraju działa ok. 1500 podmiotów udzielających świadczeń w zakresie opieki psychiatrycznej. Z kolei blisko 60% z nich

Interpelacja nr 23289 do ministra klimatu i środowiska w sprawie inicjatywy Lasy i Obywatele oraz dostępu do Systemu Informatycznego Lasów Państwowych
Interpelacje

Interpelacja nr 23289 do ministra klimatu i środowiska w sprawie inicjatywy Lasy i Obywatele oraz dostępu do Systemu Informatycznego Lasów Państwowych

Szanowny Panie Ministrze, w ostatnich tygodniach z ogromnym zainteresowaniem społecznym przyjęta została mapa Zanim Wytną Twój Las inicjatywy Lasy i Obywatele (https://mapy.lasyiobywatele.pl/zanim-wytna-twoj-las.html). Z ogromnym smutkiem przyjęłam zmasowaną akcję pracowników podległych Panu Lasów Państwowych, mającą na celu zdezawuowanie tej inicjatywy. Inicjatywa Lasy i Obywatele wypełnia potężną

Interpelacja nr 21976 do ministra klimatu i środowiska w sprawie wydatków PGL Lasy Państwowe na Centrum Informacyjne Lasów Państwowych
Interpelacje

Interpelacja nr 21976 do ministra klimatu i środowiska w sprawie wydatków PGL Lasy Państwowe na Centrum Informacyjne Lasów Państwowych

Szanowny Panie Ministrze, Centrum Informacyjne Lasów Państwowych jest jednostką organizacyjną Lasów Państwowych o zasięgu krajowym, powołaną 1 stycznia 2000 roku – zarządzeniem nr 93 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 24 listopada 1999 roku (z późniejszymi zmianami). W ciągu wielu lat Centrum Informacyjne Lasów Państwowych rozszerzyło zakres swojej działalności. Obecnie oprócz wydawania

Interpelacja nr 21546 do ministra aktywów państwowych, ministra funduszy i polityki regionalnej w sprawie szczegółowych danych w planowanej transformacji energetycznej regionu turoszowskiego
Interpelacje

Interpelacja nr 21546 do ministra aktywów państwowych, ministra funduszy i polityki regionalnej w sprawie szczegółowych danych w planowanej transformacji energetycznej regionu turoszowskiego

Szanowni Panowie Ministrowie! W związku ze staraniami Polskiej Grupy Energetycznej, w której akcjonariuszem większościowym jest Skarb Państwa, o koncesję wydobywczą na wydobycie węgla brunatnego ze złoża Turów do 2044 roku oraz pozwem do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wniesionym przez rząd Republiki Czeskiej dnia 26 lutego 2021 roku proszę o odpowiedź

Interpelacja nr 17160p do ministra klimatu i środowiska, ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie przekazywania gruntów Skarbu Państwa, zarządzanych przez KOWR, PGL Lasy Państwowe
Interpelacje

Interpelacja nr 17160p do ministra klimatu i środowiska, ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie przekazywania gruntów Skarbu Państwa, zarządzanych przez KOWR, PGL Lasy Państwowe

Szanowny Panie Ministrze! W odpowiedzi na Państwa odpowiedź na moją interpelację nr 17160, podpisaną przez Panią Annę Gembicką - Sekretarz Stanu (z dnia 29.01.2021 r., znak SZ.mr.058.1.2021), w której to Pani Sekretarz w Pana imieniu stwierdza, że "nie jest prawdą, że Dyrektor Generalny KOWR

Interpelacja nr 19195 do ministra klimatu i środowiska, ministra rolnictwa i rozwoju wsi, ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie działalności Polskiego Związku Łowieckiego
Interpelacje

Interpelacja nr 19195 do ministra klimatu i środowiska, ministra rolnictwa i rozwoju wsi, ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie działalności Polskiego Związku Łowieckiego

Szanowni Panowie Ministrowie! Coraz więcej osób w Polsce jest zaniepokojonych działalnością Polskiego Związku Łowieckiego, myśliwych oraz przebiegiem polowań. Duży niepokój wzbudza to, że podczas polowań giną lub zostają ranne osoby postronne, sami myśliwi, naganiacze i – co najtragiczniejsze – dzieci. Wystarczy wymienić kilka przykładów: w listopadzie ubiegłego roku w Kluczkowicach myśliwy zastrzelił

Interpelacja nr 17419 do ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu w sprawie odstąpienia od planów przeniesienia do Lubina Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu
Interpelacje

Interpelacja nr 17419 do ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu w sprawie odstąpienia od planów przeniesienia do Lubina Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu

Szanowny Panie Ministrze! Zwracam się z interpelacją poselską w związku z planem przeniesienia do Lubina Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu. Aktualnie muzeum to jest finansowane z budżetu województwa dolnośląskiego. Muzeum od dłuższego czasu poszukiwało nowego lokum pozwalającego na lepszą ekspozycję posiadanych zbiorów. Teraz, gdy okazało się, że istnieje możliwość

Interpelacja nr 17160 do ministra klimatu i środowiska, ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie przekazywania gruntów Skarbu Państwa, zarządzanych przez KOWR, PGL Lasy Państwowe
Interpelacje

Interpelacja nr 17160 do ministra klimatu i środowiska, ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie przekazywania gruntów Skarbu Państwa, zarządzanych przez KOWR, PGL Lasy Państwowe

Szanowni Panowie Ministrowie! Zwracam się z interpelacją poselską w sprawie przekazywania gruntów Skarbu Państwa do zalesienia, które dopuszcza art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Zgodnie z wyżej wymienionym artykułem: “Na wniosek Krajowego Ośrodka, właściwy ze względu na miejsce położenia

Interpelacja nr 17009 do ministra klimatu i środowiska w sprawie wycinki Lasu Mokrzańskiego
Interpelacje

Interpelacja nr 17009 do ministra klimatu i środowiska w sprawie wycinki Lasu Mokrzańskiego

Szanowni Panowie Ministrowie! W ostatnich dniach mieszkanki i mieszkańcy osiedla Leśnica we Wrocławiu oraz wsi Wilkszyn w gminie Miękinia alarmują oraz zwracają się o pomoc i interwencję w sprawie wycinki Lasu Mokrzańskiego prowadzonej od kilku miesięcy. W pobliżu osiedla Leśnica wycinane są połacie lasu, bezpośrednio przylegające do zabudowań miejskich. Wycinane

Interpelacja nr 15399 do ministra klimatu i środowiska w sprawie odstrzału ptaków chronionych
Interpelacje

Interpelacja nr 15399 do ministra klimatu i środowiska w sprawie odstrzału ptaków chronionych

Szanowny Panie Ministrze! 12 października 2020 roku Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do Ministerstwa Klimatu i Środowiska z wnioskiem o podjęcie działań w celu zmiany przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, a także odpowiednich rozporządzeń wykonawczych. Wniosek dotyczył szkód rolniczych wyrządzanych przez dzikie ptactwo,

Interpelacja nr 14669 do ministra rozwoju, pracy i technologii w sprawie poprawy sytuacji pilotów i przewodników turystycznych w czasie pandemii
Interpelacje

Interpelacja nr 14669 do ministra rozwoju, pracy i technologii w sprawie poprawy sytuacji pilotów i przewodników turystycznych w czasie pandemii

Szanowny Panie Premierze! Związane z pandemią decyzje administracyjne podjęte w Polsce i w innych państwach uniemożliwiły grupie zawodowej pilotów i przewodników turystycznych wykonywanie ich zawodu. Dotychczasowe plany rządowego wsparcia w postaci świadczenia postojowego nie uwzględniają pilotów wycieczek i przewodników, w tym przewodników górskich, jako grup zawodowych uprawnionych do otrzymania tej

Interpelacja nr 14654 do wiceprezesa Rady Ministrów w sprawie statystyk skazań za przestępstwa związane z nielegalnym składowaniem odpadów
Interpelacje

Interpelacja nr 14654 do wiceprezesa Rady Ministrów w sprawie statystyk skazań za przestępstwa związane z nielegalnym składowaniem odpadów

Szanowny Panie Premierze! Działalność podmiotów gospodarczych na terenie Rzeczypospolitej w zakresie nielegalnej gospodarki odpadami powoduje znaczne zagrożenie ekologiczne i ogromne straty dla samorządów, które ponoszą koszty uprzątania nielegalnych składowisk. Taka działalność może prowadzić również do powstawania tzw. mafii śmieciowych. Przykład włoski wskazuje, że gospodarka odpadami jest jednym z głównych nurtów

Interpelacja nr 14192 do ministra edukacji narodowej w sprawie treści dotyczących zmian klimatycznych oraz ochrony środowiska w podstawie programowej nauczania w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych
Interpelacje

Interpelacja nr 14192 do ministra edukacji narodowej w sprawie treści dotyczących zmian klimatycznych oraz ochrony środowiska w podstawie programowej nauczania w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych

Szanowny Panie Ministrze! Kryzys klimatyczny dzieje się na naszych oczach. Jego skutki dotykają nas wszystkich bez wyjątku. Zmiana temperatury na całej planecie, susze, nieproporcjonalnie intensywne opady, będące przyczyną powodzi, wymieranie gatunków - są naukowymi faktami, o których należy mówić głośno od najmłodszych lat - przede wszystkim w szkołach. Tymczasem młodzi