Czas stworzyć Zielony Pierścień Wrocławia!

Czas stworzyć Zielony Pierścień Wrocławia!

Dziś razem z Małgorzatą Piszczek zaprezentowałam mój postulat utworzenia Zielonego Pierścienia Wrocławia, o którego realizację będę walczyć w kolejnej kadencji Sejmu.

Zielony Pierścień Wrocławia to projekt ustanowienia strefy ochronnej dla lasów oraz terenów jeszcze niezabudowanych wokół naszego miasta. Celem jest zachowanie lasów, mokradeł, wód śródlądowych oraz terenów rolniczych, ale też poprawa jakości życia w mieście.

Zielone pierścienie są ratunkiem dla miast i dla gmin - zarówno w walce ze smogiem, jak i falami upałów. Z tego też powodu istnieją już wokół wielu miast na świecie: Londynu, Paryża, Berlina czy Wiednia.

Taki Zielony Pierścień Wrocławia może zacząć powstawać już teraz, zaczynając od nadania wszystkim lasom wokół Wrocławia statusu lasów ochronnych. Aby to zrobić, potrzebujemy tylko nowego Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, który złoży odpowiedni wniosek oraz nowego ministra środowiska, który wyda decyzję w tej sprawie.

Możemy zacząć tworzyć Zielony Pierścień Wrocławia już teraz i będę o to walczyć!

Link do nagrania konferencji prasowej: https://fb.watch/nDzOlhQBT5/


Publikacja sfinansowana przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI