Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt

Poselski projekt ustawy dotyczący wprowadzenia zakazu chowu i hodowli zwierząt na futro.

1. Parlamentarny Zespół na rzecz zakazu hodowli zwierząt na futro

Prezentacja projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt zakazującego hodowli zwierząt na futra oraz dyskusja nad nim w dniu 5 lutego 2024 roku.

2. Uzgodnienia

Projekt i uzasadnienie

Pisma kierujące projekt i uzasadnienie do uzgodnień

Stanowiska zgłoszone w ramach uzgodnień

Odniesienie się wnioskodawcy do uwag

3. Konsultacje publiczne

W konsultacjach publicznych może wziąć każda osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej.

Stanowiska w ramach konsultacji publicznych należy przesyłać do 13 marca 2024 roku na adres poczty e-mail: malgorzata.tracz@sejm.pl. W tytule maila należy wpisać: Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt - stanowisko konsultacje publiczne.

Projekt i uzasadnienie

Pisma kierujące projekt i uzasadnienie do konsultacji publicznych

Stanowiska zgłoszone w ramach konsultacji publicznych

Odniesienie się wnioskodawcy do uwag


fot. Bogna Wiltowska / Otwarte Klatki, CC BY 2.0 DEED