To powoduje zamykanie oddziałów szpitalnych i całych szpitali

To powoduje zamykanie oddziałów szpitalnych i całych szpitali

Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy w sprawie warunków zatrudnienia w ochronie zdrowia (druk nr 35).

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Projekt ustawy pochodzi od środowisk wykonujących zawody medyczne. Mamy katastrofalną sytuację demograficzną w tej grupie. Przeciętny wiek pielęgniarki czy pielęgniarza wynosi 50 lat i nieubłagalnie zbliża się do wieku emerytalnego. Co czwarta lekarka i co czwarty lekarz osiągnęli już wiek emerytalny. Pensja lekarza stażysty po ukończeniu ciężkich, wymagających nakładów i wyrzeczeń studiów medycznych jest dziś na granicy poziomu płacy minimalnej. Pensja wielu fizjoterapeutów czy pielęgniarek oscyluje wokół płacy minimalnej. To powoduje odpływ młodych pracowników opieki zdrowotnej do sektora prywatnego i ich emigrację. To powoduje zamykanie oddziałów szpitalnych i całych szpitali.

Projekt ustawy, który wymaga dostosowania do aktualnego systemu prawnego, słusznie postuluje, aby w tych jakże odpowiedzialnych i społecznie istotnych zawodach medycznych punktem wyjścia do ustalenia wynagrodzenia było przeciętne, a nie minimalne wynagrodzenie. To warunek konieczny, aby w Polsce były osoby gotowe świadczyć opiekę zdrowotną w ramach publicznego (Dzwonek) systemu.

Wicemarszałek Ryszard Terlecki:

Bardzo dziękuję.

Poseł Małgorzata Tracz:

Moje pytanie: W jakiej perspektywie czasu możemy spodziewać się podniesienia...

Wicemarszałek Ryszard Terlecki:

Pan poseł Aleksander Miszalski, klub Koalicja Obywatelska.

Poseł Małgorzata Tracz:

...płac pracowników służby zdrowia, ale też innych usług publicznych, i powiązania ich z przeciętnym wynagrodzeniem? (Oklaski) Kiedyś było hasło: ekonomia...

(Wicemarszałek wyłącza mikrofon, poseł przemawia przy wyłączonym mikrofonie, oklaski)