To nie Unia się zmieniła, to PiS chce wyprowadzić Polskę z Unii

To nie Unia się zmieniła, to PiS chce wyprowadzić Polskę z Unii

Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały wspierającej działania Rady Ministrów w zakresie negocjacji budżetowych w Unii Europejskiej (druk nr 755). Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały wzywającej Radę Ministrów do zawarcia porozumienia w sprawie budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027 oraz Funduszu Odbudowy (druk nr 749). Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie zobowiązania Prezesa Rady Ministrów do przyjęcia propozycji długofalowego budżetu Unii Europejskiej (druk nr 754). Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie zobowiązania Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego i Rządu RP do przyjęcia Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2021-2027 (druk nr 753).

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Po tych słowach, które powiedziała przedmówczyni, czas jest jednak na chwilę prawdy. To nie Unia się zmieniła, to PiS chce wyprowadzić Polskę z Unii. Robicie to dla obrony własnych interesów, dla ulegania rokoszowi Zbigniewa Ziobry, dla utrzymania władzy, która wymyka wam się z rąk. Inaczej przecież nie da się wytłumaczyć tych lunatycznych działań, tych gróźb, weta dla unijnego budżetu i dla Funduszu Odbudowy, dla wsparcia, które pomoże wyjść z pandemii, które jest szansą na zrewolucjonizowanie polskiej gospodarki, na postawienie jej na nowe tory, na modernizację, na transformację energetyczną, na walkę o klimat.

W imię własnych interesów chcecie pozbawić Polki i Polaków szansy na bezpieczne jutro. A przypomnę, że praworządność, do której zobowiązała się Polska, wynika wprost z zasad traktatu. Poszanowanie prawa, ochrona sądownicza, zakaz dyskryminacji. Na to zgodziliśmy się w referendum w 2003 r. i wstępując do Unii Europejskiej w 2004 r. Dlaczego kompromitujecie Polskę (Dzwonek) na arenie międzynarodowej, szkodzicie Polsce? Dlaczego chcecie wciągnąć w to także Sejm? Nie zgadzamy się na to i mówimy: weto dla waszego antyunijnego i antypolskiego weta. (Oklaski)