To jest ważna zmiana, która pozwoli ocalić życie wielu osób

To jest ważna zmiana, która pozwoli ocalić życie wielu osób

Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym, rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym i poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami.

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Debatujemy nad ważnym projektem o zwiększeniu bezpieczeństwa pieszych na drogach. Jedną z proponowanych zmian jest obniżenie prędkości pojazdów na obszarze zabudowanym w godzinach nocnych do 50 km/h. To jest ważna zmiana, która pozwoli ocalić życie wielu osób w naszym kraju.

(Poseł Janusz Korwin-Mikke: Do dwudziestu zwolnić, do dwudziestu.)

Pieszy przy zderzeniu z samochodem przy prędkości 50 km ma 50% szans na przeżycie, z kolei przy obecnej prędkości 60 km ma tylko 15%. To pokazuje, jak wielka jest to zmiana. Jednocześnie już dzisiaj warto się zastanowić, czy nie powinniśmy wykonać kolejnego kroku w celu wprowadzenia stref ograniczenia prędkości do 30 km.

(Poseł Janusz Korwin-Mikke: Dwudziestu.)

Tak jest w Nowym Jorku, w Berlinie czy w Bilbao. (Oklaski) Przy takiej prędkości...

(Poseł Janusz Korwin-Mikke: Do dziesięciu.)

...pieszy ma 90% szans na przeżycie, a także liczba wypadków w strefie tempo 30 spada o 40%. (Oklaski)