Ten niezwykle ważny temat potraktowano jak kwiatek do kożucha

Ten niezwykle ważny temat potraktowano jak kwiatek do kożucha

Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych o poselskim projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (druki nr 270 i 384).

Myślę, że miejsce na zabranie głosu jest przede wszystkim na mównicy sejmowej, więc do tego zachęcam.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! 19 listopada ub.r. złożyliśmy projekt zmiany regulaminu Sejmu, żeby powołać stałą komisję do spraw klimatu. Niestety ten projekt trafił do niechlubnej sejmowej zamrażarki, mimo naszych próśb i apeli. Dzisiaj z kolei widzimy, że w przypadku innego projektu podczas posiedzenia komisji regulaminowej po cichu została przeforsowana zmiana, by wtłoczyć sprawy klimatu w komisję do spraw energii i aktywów państwowych. Ten niezwykle ważny i wielowątkowy temat, który obejmuje swoim zakresem zarówno kwestie energii, jak i rolnictwa, ochrony środowiska, a także infrastruktury i gospodarki, potraktowano tak naprawdę jak kwiatek do kożucha. Dlatego składamy odpowiednie poprawki. (Dzwonek)

I tu moje pytanie do wnioskodawców: Czy poprą państwo naszą poprawkę dotyczącą tego, by utworzyć komisję stałą do spraw klimatu, która będzie partnerem do rozmów z Ministerstwem Klimatu? (Oklaski)