Tagged

Wystąpienia

A collection of 91 posts

Cofacie walkę o czyste powietrze o lata!
Wystąpienia

Cofacie walkę o czyste powietrze o lata!

Informacja bieżąca w sprawie skutków zmian w edukacji, służbie zdrowia, polityce zagranicznej, ochronie środowiska, energetyce, finansach państwa oraz braku realizacji inwestycji w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w ciągu ostatnich 7 lat. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Jednym ze wskaźników mierzących realizację działań ˝Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju˝ jest wskaźnik

Potraktujmy ustawę o Centralnym Azylu dla Zwierząt jako dobrą ideę
Wystąpienia

Potraktujmy ustawę o Centralnym Azylu dla Zwierząt jako dobrą ideę

Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o Centralnym Azylu dla Zwierząt. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! W imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni prezentuję stanowisko wobec rządowego projektu ustawy o Centralnym Azylu dla Zwierząt. Każdego roku tylko

Czas na realną walkę z mafiami śmieciowymi
Wystąpienia

Czas na realną walkę z mafiami śmieciowymi

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej (druk nr 2371). Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Ten projekt zakłada m.in. znaczne podwyższenie kar za przestępstwa dotyczące nielegalnego składowania odpadów. Jako Zieloni apelowaliśmy o takie rozwiązania już od lutego 2019 r. Ale musimy jednocześnie pamiętać,

Legalna aborcja. Bez kompromisów
Wystąpienia

Legalna aborcja. Bez kompromisów

Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o bezpiecznym przerywaniu ciąży i innych prawach reprodukcyjnych (druk nr 2298). Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowne Przedstawicielki Komitetu Obywatelskiego! Polki i Polacy chcą zakończenia piekła kobiet. Piekła, które PiS zgotował kobietom, gdy pseudotrybunał Przyłębskiej wydał skandaliczny wyrok, który w praktyce zakazał aborcji w Polsce. (Głos

Zapewnijmy Polkom i Polakom zdrową i ekologiczną żywność
Wystąpienia

Zapewnijmy Polkom i Polakom zdrową i ekologiczną żywność

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej (druki nr 2180 i 2190). Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni prezentuję stanowisko względem rządowego projektu ustawy o rolnictwie ekologicznym i

Czy naprawdę ceną za weto dla Lex Czarnek musi być ten projekt?
Wystąpienia

Czy naprawdę ceną za weto dla Lex Czarnek musi być ten projekt?

Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o Akademii Kopernikańskiej (druk nr 2070). Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Projekt ustawy dotyczący Akademii Kopernikańskiej, który tak ochoczo poparł rząd, jest kolejnym prawnym kuriozum. Jest to projekt niespójny z mgliście opisanym finansowaniem, które jest niezgodne z Prawem o szkolnictwie wyższym i