Tagged

Wystąpienia

A collection of 121 posts

Referendum po prostu ma wam służyć do tego, by prowadzić agitację wyborczą bez limity wydatków
Wystąpienia

Referendum po prostu ma wam służyć do tego, by prowadzić agitację wyborczą bez limity wydatków

Rozpatrzenie wniosku Rady Ministrów o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa (druk nr 3586). Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Maski opadły. Miesiąc temu z tej mównicy mówiłam, że to referendum po prostu ma wam służyć do tego, by prowadzić agitację wyborczą bez limity wydatków. Ale nie podejrzewałam,

Szykujecie sobie narzędzia do blokowania działań przyszłego rządu
Wystąpienia

Szykujecie sobie narzędzia do blokowania działań przyszłego rządu

Sprawozdanie Komisji do Spraw Unii Europejskiej o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej oraz ustawy o Komitecie do Spraw Europejskich (druki nr 3335 i 3386). Pani Marszałek! Wysoka

Jest to potrzebny krok na drodze do ocieplenia relacji polsko-izraelskich
Wystąpienia

Jest to potrzebny krok na drodze do ocieplenia relacji polsko-izraelskich

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael o współpracy w dziedzinie wizyt studyjnych zorganizowanych grup młodzieży, podpisanej w Warszawie dnia 22 marca 2023 r. (druki nr 3233 i 3351). Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam przyjemność przedstawić

Polska wieś coraz częściej żyje w cieniu wielkich ferm przemysłowych
Wystąpienia

Polska wieś coraz częściej żyje w cieniu wielkich ferm przemysłowych

Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3097 i 3241). Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Polska wieś coraz częściej żyje w cieniu wielkich ferm przemysłowych. Mieszkańcy i mieszkanki wielu miejscowości,

Otwieramy pole do niekontrolowanego tworzenia chlewni zamiast silosów
Wystąpienia

Otwieramy pole do niekontrolowanego tworzenia chlewni zamiast silosów

Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz ustawy - Prawo budowlane (druki nr 3178, 3178-A i 3179). Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Propozycja uproszczenia budowy naziemnych silosów na materiały sypkie nie budzi żadnych wątpliwości i

Drewno jest z lasu, ale pieniądze są dla Solidarnej Polski
Wystąpienia

Drewno jest z lasu, ale pieniądze są dla Solidarnej Polski

Informacja bieżąca w sprawie dotowania bez obiektywnych kryteriów z pieniędzy publicznych fundacji, stowarzyszeń i spółek powiązanych z politykami PiS - sytuacja w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju), Ministerstwie Edukacji i Nauki, Ministerstwie Sportu i Turystyki, Ministerstwie Sprawiedliwości, Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwie Klimatu i