Tagged

Wystąpienia

A collection of 70 posts

Zapewnijmy Polkom i Polakom zdrową i ekologiczną żywność
Wystąpienia

Zapewnijmy Polkom i Polakom zdrową i ekologiczną żywność

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej (druki nr 2180 i 2190). Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni prezentuję stanowisko względem rządowego projektu ustawy o rolnictwie ekologicznym i

Czy naprawdę ceną za weto dla Lex Czarnek musi być ten projekt?
Wystąpienia

Czy naprawdę ceną za weto dla Lex Czarnek musi być ten projekt?

Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o Akademii Kopernikańskiej (druk nr 2070). Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Projekt ustawy dotyczący Akademii Kopernikańskiej, który tak ochoczo poparł rząd, jest kolejnym prawnym kuriozum. Jest to projekt niespójny z mgliście opisanym finansowaniem, które jest niezgodne z Prawem o szkolnictwie wyższym i

Czy naprawdę chcecie taką historyczną niesprawiedliwość sankcjonować?
Wystąpienia

Czy naprawdę chcecie taką historyczną niesprawiedliwość sankcjonować?

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o ochronie dziedzictwa narodowego związanego z nazywaniem obiektów przestrzeni publicznej (druki nr 1937 i 1967). Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ta ustawa jest niczym innym jak politycznym happeningiem i powinna zostać odrzucona w całości.

Ile pieniędzy wydały spółki Skarbu Państwa na tę kampanię oszczerstw?
Wystąpienia

Ile pieniędzy wydały spółki Skarbu Państwa na tę kampanię oszczerstw?

Pytania w sprawach bieżących. Pytanie nr 355 w sprawie ogólnopolskiej, antyunijnej kampanii Polskich Elektrowni - inicjatywy kontrolowanych przez Skarb Państwa wytwórców energii elektrycznej. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Od kilku tygodni jesteśmy świadkami pierwszej od czasów wstąpienia Polski do Unii Europejskiej otwarcie antyunijnej kampanii w przestrzeni publicznej. Na ulicach

Czas uwolnić potencjał naszych rolników i przedsiębiorców
Wystąpienia

Czas uwolnić potencjał naszych rolników i przedsiębiorców

15. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (druk nr 1699). 16. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o konopiach włóknistych (druk nr 1700). 17. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1701). Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Kiedy przestaniecie ulegać radykałom i prowadzić politykę zagraniczną pod ich dyktando?
Wystąpienia

Kiedy przestaniecie ulegać radykałom i prowadzić politykę zagraniczną pod ich dyktando?

Informacja bieżąca w sprawie kierunków i strategii polskiej polityki względem Unii Europejskiej, wybranych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panowie Ministrowie! Największym problemem polskiej polityki zagranicznej jest to, że stała się zakładniczką grupy radykałów ze Zjednoczonej Prawicy. De facto to politycy tacy jak Janusz Kowalski tutaj

Wasz projekt budżetu jest najgorszym świadectwem Waszej polityki
Wystąpienia

Wasz projekt budżetu jest najgorszym świadectwem Waszej polityki

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2022 (druk nr 1624). Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022 (druk nr 1630). Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Zielona modernizacja jest jednym z największych wyzwań, przed którymi stoi Polska w kolejnych latach.

Potrzebujemy reformy systemu odszkodowań za szkody łowieckie
Wystąpienia

Potrzebujemy reformy systemu odszkodowań za szkody łowieckie

Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie (druki nr 1400 i 1606). Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Przedstawiony przez senatora Szejnfelda projekt nowelizacji Prawa łowieckiego dotyczący odszkodowań za szkody łowieckie to projekt dobry

Czego wy tak naprawdę chcecie? Ładu czy chaosu przestrzennego?
Wystąpienia

Czego wy tak naprawdę chcecie? Ładu czy chaosu przestrzennego?

Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (druki nr 1534 i 1544). Pani Marszałek! Wysoka Izbo! PiS w polskim nieładzie wiele pisze o standardach urbanistycznych, o reformie planowania i zagospodarowania

Debatę o KPO powinniśmy odbyć tak naprawdę 4 miesiące temu
Wystąpienia

Debatę o KPO powinniśmy odbyć tak naprawdę 4 miesiące temu

Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat ostatecznego brzmienia Krajowego Planu Odbudowy w wersji uwzględniającej konsultacje społeczne i wnioski Komisji Europejskiej. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Debatę o KPO powinniśmy odbyć tak naprawdę 4 miesiące temu. Zamiast tego rząd w pospiechu wysłał do Komisji Europejskiej projekt, który jest recyklingiem starych

To nic innego jak wnyki postawione przez ministra Błaszczaka na ludzi i zwierzęta
Wystąpienia

To nic innego jak wnyki postawione przez ministra Błaszczaka na ludzi i zwierzęta

Rozpatrzenie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego (druk nr 1512). Panie Marszałku! Panie Premierze! Wysoka Izbo! Od 2 tygodni na granicy polsko-białoruskiej powstaje płot składający się z trzech warstw drutu ostrzowego. To