Tagged

Wystąpienia

A collection of 131 posts

W obronie rodzinnych ogródków działkowych
Wystąpienia

W obronie rodzinnych ogródków działkowych

Pytanie nr 9 w sprawie ochrony rodzinnych ogrodów działkowych w projektowanym rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie sposobu przygotowania projektu planu ogólnego gminy. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Chciałam zapytać o sytuację rodzinnych ogrodów działkowych właśnie w kontekście wprowadzonych jeszcze przez PiS zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

To koniec bezkarności, koniec afer PiS-u, czas rozliczeń
Wystąpienia

To koniec bezkarności, koniec afer PiS-u, czas rozliczeń

Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku w formie głosowania korespondencyjnego (druk nr 58). Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W kwietniu 2020 r. Poczta Polska przejęła dane obywateli

Referendum po prostu ma wam służyć do tego, by prowadzić agitację wyborczą bez limity wydatków
Wystąpienia

Referendum po prostu ma wam służyć do tego, by prowadzić agitację wyborczą bez limity wydatków

Rozpatrzenie wniosku Rady Ministrów o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa (druk nr 3586). Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Maski opadły. Miesiąc temu z tej mównicy mówiłam, że to referendum po prostu ma wam służyć do tego, by prowadzić agitację wyborczą bez limity wydatków. Ale nie podejrzewałam,

Szykujecie sobie narzędzia do blokowania działań przyszłego rządu
Wystąpienia

Szykujecie sobie narzędzia do blokowania działań przyszłego rządu

Sprawozdanie Komisji do Spraw Unii Europejskiej o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej oraz ustawy o Komitecie do Spraw Europejskich (druki nr 3335 i 3386). Pani Marszałek! Wysoka

Jest to potrzebny krok na drodze do ocieplenia relacji polsko-izraelskich
Wystąpienia

Jest to potrzebny krok na drodze do ocieplenia relacji polsko-izraelskich

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael o współpracy w dziedzinie wizyt studyjnych zorganizowanych grup młodzieży, podpisanej w Warszawie dnia 22 marca 2023 r. (druki nr 3233 i 3351). Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam przyjemność przedstawić