Tagged

Wystąpienia

A collection of 45 posts

To byłoby marnowanie ważnych, unijnych środków na nieracjonalne działania
Wystąpienia

To byłoby marnowanie ważnych, unijnych środków na nieracjonalne działania

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych (druki nr 1394 i 1415). Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Prawo i Sprawiedliwość przyzwyczaiło nas już do tego, że jest partią pełną hipokryzji. Specustawa o lasach, zwana też “Lex Izera”, jest tego sztandarowym przykładem. Bo jak

Sto cennych zabytków na stulecie odzyskania niepodległości
Wystąpienia

Sto cennych zabytków na stulecie odzyskania niepodległości

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Debatujemy nad tym, jak wydać prawie 2,5 miliarda złotych w ciągu kolejnych

Nord Stream 2 stanowi wielkie zagrożenie dla Polski i Unii Europejskiej
Wystąpienia

Nord Stream 2 stanowi wielkie zagrożenie dla Polski i Unii Europejskiej

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o poselskich projektach uchwał w sprawie wezwania rządu Republiki Federalnej Niemiec do natychmiastowego zaprzestania budowy gazociągu Nord Stream2, w sprawie wezwania rządów państw Unii Europejskiej, w tym szczególnie rządu Republiki Federalnej Niemiec do podjęcia pilnych działań na rzecz przerwania budowy Gazociągu Nord Stream II oraz w

PiS usunął z dzisiejszego porządku obrad informację na temat Turowa
Wystąpienia

PiS usunął z dzisiejszego porządku obrad informację na temat Turowa

Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (druki nr 1243 i 1254). Pani Marszałek! Wysoka Izbo! PiS usunął z dzisiejszego porządku obrad informację

Rząd próbuje bohatersko rozwiązać problem Turowa, który sam stworzył
Wystąpienia

Rząd próbuje bohatersko rozwiązać problem Turowa, który sam stworzył

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu klubu Koalicja Obywatelska na podstawie art. 184 regulaminu Sejmu składam wniosek o przerwę i uzupełnienie porządku dziennego o punkt obejmujący przedstawienie przez ministra aktywów państwowych Jacka Sasina, ministra spraw zagranicznych Zbigniewa Raua, ministra klimatu i środowiska Michała Kurtykę informacji na temat wskazania przyczyn, skutków

Czy rząd planuje wesprzeć dbających o osoby starsze?
Wystąpienia

Czy rząd planuje wesprzeć dbających o osoby starsze?

Informacja bieżąca w sprawie działań podejmowanych na rzecz seniorów, w szczególności zmierzających do poprawy warunków życia i aktywności społecznej osób starszych. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Mówiąc i myśląc o poprawie warunków życia osób starszych często ograniczamy się w debacie publicznej tylko do zabezpieczenia dochodów seniorów. Aby prowadzić skuteczną

Cieszę się, że rząd w końcu postanowił naprawić swoje błędy i grzechy
Wystąpienia

Cieszę się, że rząd w końcu postanowił naprawić swoje błędy i grzechy

Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1129 i 1173). Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ten projekt jest dobrą wiadomością dla rozwoju energii ze źródeł odnawialnych. Cieszę się, że rząd Zjednoczonej Prawicy

Ten projekt jest kolejną próbą ograniczenia praw kobiet w Polsce
Wystąpienia

Ten projekt jest kolejną próbą ograniczenia praw kobiet w Polsce

Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy Tak dla rodziny, nie dla gender (druk nr 915). Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Ten projekt jest kolejną próbą ograniczenia ochrony praw kobiet w Polsce... (Głos z sali: Nieprawda!) ...przez fundamentalistyczne i ultrakonserwatywne organizacje. (Głos z sali: Proszę o szacunek, proszę o przykłady.) Został przygotowany przez

Od 7 lat Sejm i Senat ignorują niekonstytucyjność obwodów łowieckich
Wystąpienia

Od 7 lat Sejm i Senat ignorują niekonstytucyjność obwodów łowieckich

Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o poselskim projekcie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (druki nr 932 i 958). Pani Marszałek! Wysoka Izbo! 7 lat temu Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, że dotychczasowy podział województw na obwody łowieckie narusza podstawowe prawo

Za tę koncesję Komisja Europejska wytoczyła nam postępowanie
Wystąpienia

Za tę koncesję Komisja Europejska wytoczyła nam postępowanie

Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (druki nr 939 i 959). Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Jesteśmy świadkami kolejnej

Czy minister Ziobro jako prokurator też będzie zaszczepiony?
Wystąpienia

Czy minister Ziobro jako prokurator też będzie zaszczepiony?

Pytania w sprawach bieżących. Pytanie nr 163 w sprawie Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 oraz organizacji poszczególnych etapów szczepień. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W narodowym programie szczepień jako centralny cel strategiczny Polski wskazano osiągnięcie poziomu zaszczepienia społeczeństwa, który umożliwi zapanowanie nad pandemią koronawirusa do końca 2021 r. Jest

Czy mimo braku analizy ministerstwo planuje reformę karty rowerowej?
Wystąpienia

Czy mimo braku analizy ministerstwo planuje reformę karty rowerowej?

Przedstawiony przez Prezesa Rady Ministrów dokument: ˝Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2019 r.˝ (druk nr 585) wraz ze stanowiskiem Komisji Infrastruktury (druk nr 667). Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Przy okazji naszej debaty o bezpieczeństwie ruchu drogowego chciałabym dopytać o kwestię powszechnej dostępność

To nie Unia się zmieniła, to PiS chce wyprowadzić Polskę z Unii
Wystąpienia

To nie Unia się zmieniła, to PiS chce wyprowadzić Polskę z Unii

Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały wspierającej działania Rady Ministrów w zakresie negocjacji budżetowych w Unii Europejskiej (druk nr 755). Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały wzywającej Radę Ministrów do zawarcia porozumienia w sprawie budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027 oraz Funduszu Odbudowy (druk nr 749). Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w

Ludzie mają was dość, co bardzo dosadnie wyrażają na ulicach
Wystąpienia

Ludzie mają was dość, co bardzo dosadnie wyrażają na ulicach

Informacja Ministra Rodziny i Polityki Społecznej na temat funkcjonowania programu kompleksowego wsparcia dla rodzin ˝Za życiem˝, programów finansowanych ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz ewentualnych skutków, jakie wywołuje w ich realizacji wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22.10.2020 r. (sygn. K 1/20). Pani Marszałek! Wysoka Izbo!