Stoimy przed realną szansą zmiany losu milionów zwierząt w Polsce

Stoimy przed realną szansą zmiany losu milionów zwierząt w Polsce

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poselskich projektach ustaw: o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw, o zmianie ustawy o ochronie zwierząt (druki nr 597, 378 i 625).

Pani Marszałek! Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Za nami bardzo długa noc w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przez prawie 11 godzin zgłaszaliśmy poprawki, w wielu punktach była bardzo burzliwa dyskusja. Chciałabym się odnieść do najważniejszych rzeczy, które wydarzyły się podczas posiedzenia komisji rolnictwa.

Po pierwsze, bardzo złą decyzją jest wykreślenie zakazu produkcji mięsa z uboju rytualnego na eksport. Ubój bez ogłuszania to horror, który nie powinien mieć miejsca w XXI w., zwłaszcza w przemysłowej, taśmowej formie na eksport. Mamy nadzieję - i tutaj poseł Suski też to zadeklarował - że uda nam się tę decyzję zmienić i powrócić do pierwotnej formy zapisu.

Po drugie, bardzo niepokojące są przyjęte zapisy o liście organizacji pozarządowych, które mogą korzystać z uprawnień, które daje im omawiany projekt nowelizacji. Warunki uzyskania wpisu na listę są zbyt nieostre i mogą prowadzić do swoistej uznaniowości w ramach decyzji ministra spraw wewnętrznych i administracji o wpisie organizacji na listę. Zapisy te de facto mogą wręcz spowodować odebranie wielu organizacjom już obecnie im przysługujących uprawnień i wymagają zmian.

Po trzecie, złą decyzją było odrzucenie przez komisję poprawki Dariusza Jońskiego o zakazie wykorzystywania koni na drodze do Morskiego Oka.

Po czwarte, kwestia czipowania psów. Jako Koalicja Obywatelska zgłosiliśmy bardzo dobrą poprawkę, by element projektu złożonego kilka dni temu dotyczący czipowania był odzwierciedlony, znajdował się także w procedowanym projekcie ustawy. Tak się niestety nie stało. Liczymy w tym wypadku na zmianę decyzji i będziemy składać tę poprawkę do głosowania jako wniosek mniejszości.

W komisji złożyliśmy razem z Tomaszem Aniśko szereg propozycji jako posłowie partii Zieloni, konkretne poprawki, dzięki którym ten projekt stałby się faktycznym wsparciem dla zwierząt. Część z tych poprawek ma poparcie Koalicji Obywatelskiej, część - mam nadzieję - znajdzie poparcie wśród posłów i posłanek różnych ugrupowań. Zaproponowaliśmy całkowity zakaz trzymania zwierząt na uwięzi i łańcuchu oraz korzystania z kolczatek. Zaproponowaliśmy objęcie zakazem hodowli na futra wszystkich zwierząt futerkowych, w tym królików. Zaproponowaliśmy określenie górnych granic odszkodowań dla cyrków do wysokości ich 3-miesięcznych obrotów. Zaproponowaliśmy zapis dający możliwość wglądu do dokumentacji, ale też jej utrwalania i przetwarzania w celu ochrony zwierząt przez organizacje pozarządowe. I na koniec zaproponowaliśmy wprowadzenie minimalnego standardu dwóch spacerów dziennie dla każdego psa. (Oklaski)

(Głos z sali: Ha, ha, ha!)

Większość tych poprawek będzie złożona jako wnioski mniejszości, część tych uzgodnionych w ramach Koalicji Obywatelskiej złożymy powtórnie jako poprawki w drugim czytaniu. W komisji udało się wprowadzić kilka dobrych poprawek, ale mam nadzieję, że dzisiaj naprawimy błędy, które zostały popełnione w tym szybkim, nocnym trybie. Mam też nadzieję, że posłowie i posłanki będą w wielu miejscach decydować zgodnie ze swoim sumieniem o poparciu nawet wniosków mniejszości. Dziś stoimy przed realną szansą zmiany losu milionów zwierząt w Polsce i nie zawahajmy się wspólnie tego kroku wykonać. (Oklaski)