Sto cennych zabytków na stulecie odzyskania niepodległości

Sto cennych zabytków na stulecie odzyskania niepodległości

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Debatujemy nad tym, jak wydać prawie 2,5 miliarda złotych w ciągu kolejnych dziesięciu lat. Pan Prezydent przekonuje, że warto wydać te pieniądze na odbudowę tylko jednego zabytku - Pałacu Saskiego w Warszawie. Wszystko w szczytnym celu uczczenia setnej rocznicy odzyskania niepodległości.

Wysoka Izbo! Uczmy się od Finlandii, jak obchodzić stulecie niepodległości. Finowie na obchody stulecia odzyskania niepodległości wybudowali nowoczesną bibliotekę i centrum kultury w Helsinkach. Nie kosztowało ich to miliardów, ani nie wymagało powołania specjalnej spółki dla “Tłustych Kotów”. Jeśli natomiast chcemy wydać te pieniądze na odbudowę zabytku, to zajmijmy się zabytkami już istniejącymi i wołającymi o renowację i remonty.

Sto cennych zabytków na stulecie odzyskania niepodległości.

(Oklaski)