Przedstawiłam swój projekt uchwały

Przedstawiłam swój projekt uchwały

Przedstawiłam na Komisji Kultury przygotowany przeze mnie projekt uchwały, który złożył klub Koalicji Obywatelskiej.

Celem uchwały jest upamiętnienie 90. rocznicy uchwalenia pierwszej ustawy o ochronie przyrody w Polsce, przyjętej 10 marca 1934 roku i będącej zwieńczeniem 1000-letniej tradycji ochrony środowiska naturalnego w naszym kraju.

W uchwale zawarty jest zarówno rys historyczny, jak i odniesienia do współczesnych wyzwań związanych z katastrofą klimatyczną i koniecznością ochrony środowiska naturalnego.

W trakcie pierwszego czytania Komisja Kultury zdecydowała o dodaniu do grona osób zasłużonych dla ochrony przyrody w naszym kraju, oprócz wcześniej wymienionych Jana Gwalberta Pawlikowskiego, profesora Władysława Szafera czy profesora Edwarda Mieczysława Potęgi, także Adama Loreta oraz profesorki Simony Kossak.

Mam nadzieję, że #Sejm mój projekt poprze i podejmie tę uchwałę!