Po raz kolejny dokonujecie zamachu na nasze prawa, na prawa Polek

Po raz kolejny dokonujecie zamachu na nasze prawa, na prawa Polek

Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (druki nr 172, 172-A i 387).

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Dziś po raz kolejny PiS próbuje całkowicie zablokować Polkom możliwość legalnej aborcji. Po raz kolejny dokonuje zamachu na nasze prawa, na prawa Polek. Próbujecie to zrobić tylnymi drzwiami, zmianą wprowadzoną po cichu na posiedzeniu komisji. Próbujecie to zrobić, majstrując przy klauzuli sumienia, poprzez pozbawienie Polek wiedzy, w jakich placówkach mogą wykonać aborcję zgodnie z obowiązującym prawem - prawem drakońskim, nieludzkim, prawem już dziś skazującym kobiety na krzywdę i cierpienie, prawem, które mimo to chcecie za wszelką cenę, wszelkimi możliwymi sposobami jeszcze bardziej ograniczać. Nie ma na to naszej zgody. Wzywam rząd, który jest wnioskodawcą tego projektu, do jasnej odpowiedzi na pytanie: Czy popieracie zmianę wprowadzoną przez posłów i posłanki PiS, która w ustawie o zawodzie lekarza usuwa zapis o tym, że lekarz i placówka, której pracownik odmówił zabiegu przerwania ciąży, ma obowiązek wskazać pacjentce miejsce (Dzwonek), w którym zostanie wykonany zabieg? (Oklaski)