Parlamentarny Zespół Przyjaciół Drzew rozpoczyna pracę!

Parlamentarny Zespół Przyjaciół Drzew rozpoczyna pracę!

Dzisiaj (23 kwietnia) w Sejmie odbyło się inaugurujące posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Drzew, który powstał w tej kadencji z mojej inicjatywy.

Przed posiedzeniem zorganizowaliśmy konferencję prasową. W konferencji udział wzięli ze mną: Sabina Lubaczewska oraz Krzysztof Smolnicki z Fundacji EkoRozwoju.

W 2017 tzw. LexSzyszko wprowadziło samowolkę w wycinaniu drzew. Gdy w dwa miesiące zniknęło 1,5 miliona drzew PiS wprowadził lekką korektę. Jednak druga kadencja Zjednoczonej Prawicy nie była lepsza. Na szczęście 15 października Polki i Polacy powiedzieli stop dewastowaniu polskiej przyrody. Jednak przed nami wiele pracy, aby nasze drzewa uzyskały ochronę, której potrzebują.

Właśnie dlatego dziś w Sejmie rozpoczęliśmy pracę Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Drzew. Nasze spotkanie było częścią ogólnopolskiej akcji #DajmyDrzewomPrawo, którą zainicjował Ruch Przyjaciół Drzew. W trakcie posiedzenia omówiliśmy szereg propozycji, które składają się na pakiet koniecznych zmian legislacyjnych dla lepszej ochrony drzew. O wszystkich możecie poczytać tutaj: https://fer.org.pl/pakiet-koniecznych-zmian-prawnych-dla-lepszej-ochrony-drzew/

Podstawa to zmiana definicji drzewa, tak aby prawo w końcu chroniło również korzenie drzew. Dzisiejsza ustawa całkowicie je pomija.

Aby prawdziwie odwrócić szkody wywołane ustawą LexSzyszko wymagane jest zmniejszenie obwodów drzew, które nie wymagają zgody na usunięcie. Potrzebujemy również zwiększenia ochrony koron drzew. Dzisiaj, jak wskazała Fundacja EkoRozwoju, jesteśmy świadkami plagi błędnie rozumianych "pielęgnacji".

Ponadto, pora zmienić przepisy o nasadzeniach zastępczych. Musimy prawnie zagwarantować, że nowe nasadzenia w jak największym stopniu będą rekompensować straty wywołane usunięciem drzewa.

Czas również określić kryteria wydawania zezwoleń na usuwanie drzew oraz doprecyzować przepisy dotyczące zgłaszania zamiaru usunięcia drzewa, jak i skrócić listę zwolnień z obowiązku otrzymania zezwolenia na usunięcie.

Należy też doprecyzować przepisy odnoszące się do kar administracyjnych za zniszczenie lub uszkodzenie drzewa, a także wprowadzić przepisy umożliwiające gminom wydanie decyzji wstrzymującej prace prowadzone niezgodnie z ustawą. Wymagane jest też nowe rozporządzenie określające wysokość opłat za usunięcie drzew i krzewów.

Posiedzenie Zespołu możecie obejrzeć tutaj: https://fb.watch/rDp6YBK8iS/

Serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie! Wspólnie zapewnimy dobrą ochronę drzewom w polskich gminach!