Manifest Leśny

Manifest Leśny

Dzisiaj na wspólnej konferencji prasowej z Robertem Suligowskim z wrocławskich Zielonych, Alanem Weissem z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot, Izabelą Młynarczyk z Fundacji Nowa Obecność, Krzysztofem Żółtańskim z Ratujmy Las Kotowicki i Anną Adamczyk z Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA podpisałam Manifest Leśny, który popiera ponad 220 organizacji!

  1. Minimum 20% lasów trzeba wyłączyć z użytkowania gospodarczego, by oddać je ludziom i przyrodzie
  2. Społeczeństwo powinno mieć realny wpływ na decyzje o lasach
  3. Dość marnowania pieniędzy z eksploatacji lasów — więcej środków na ochronę przyrody!
  4. Koniec z wydatkami Lasów Państwowych na cele niezwiązane z podstawową działalnością
  5. Konieczna jest sprawiedliwa społecznie transformacja obszarów cennych przyrodniczo
  6. Godna praca w lesie dla wszystkich, w tym dla pracowników firm leśnych i parków narodowych
  7. Wykorzystujemy drewno racjonalnie, nie palmy nim w elektrowniach
  8. Gospodarka leśna powinna uwzględniać wymogi ścisłej ochrony gatunkowej
  9. Społeczeństwo musi mieć możliwość sprawdzenia legalności gospodarki leśnej w sądzie
  10. Pełny dostęp do informacji o lasach i ochronie przyrody dla społeczeństwa i organizacji pozarządowych

15 października obronimy polską przyrodę!

Cały Manifest znajdziecie tutaj: https://eko-unia.org.pl/wp-content/uploads/2023/09/Manifest-Lesny-Organizacji-i-Ruchow-Spolecznych-20230911A-2.pdf

Konferencję prasową można obejrzeć tutaj: https://fb.watch/nbMjafhO1x/

Publikacja sfinansowana przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI