Lex Obajtek

Lex Obajtek

Informacja Ministra Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego na temat działań podejmowanych przez prokuraturę w okresie od dnia 4 marca 2016 r. w celu wydania postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa lub dochodzenia; umorzenia śledztwa lub dochodzenia; cofnięcia aktu oskarżenia; skierowania do sądu wniosku, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2016 r. poz. 1070) we wszystkich sprawach, w których podejrzanym lub oskarżonym był Daniel Obajtek - obecny Prezes Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Prokuratorze czy też Adwokacie! Chciałam dopytać o to co inni, ponieważ to pytanie musi wybrzmieć. Mam więc pytanie o słynny już specprzepis, czyli art. 5 ust. 1 ustawy o zmianie Kodeksu postępowania karnego, powszechnie znany jako lex Obajtek. Bo to jest doprawdy dziwny traf, że specprzepis, który już na etapie prac legislacyjnych budził wiele wątpliwości, krytykę ówczesnej Krajowej Rady Sądownictwa, Sądu Najwyższego czy Krajowej Rady Radców Prawnych, wszedł w życie 5 sierpnia 2019 r., a już miesiąc później, czyli 5 września, prokurator wycofał sprawę Daniela Obajtka z sądu. Jeszcze tego samego roku uchwalono modyfikację specprzepisu, która likwidowała możliwość złożenia zażalenia (Dzwonek) na wycofanie aktu oskarżenia z sądu. To jest bardzo dziwna sprawa. Dlatego zapytam wprost i chciałabym uzyskać odpowiedź wprost: tak lub nie.

Wicemarszałek Małgorzata Kidawa-Błońska:

Dziękuję.

Poseł Małgorzata Tracz:

Tylko jeszcze pytanie. Czy ten przepis miał zastosowanie w innej sprawie niż sprawa Daniela Obajtka, czy też został specjalnie dla niego stworzony? Tak lub nie. (Oklaski)