Konkrety dla TBS

Konkrety dla TBS

Sprawy mieszkanek i mieszkańców TBS we Wrocławiu były mi bliskie w mijającej kadencji Sejmu oraz obiecuję, że wciąż będą mi bliskie w nowej!

Koalicja Obywatelska w ramach 100 konkretów przeznaczy 10 miliardów złotych na rewitalizację i remonty pustostanów oraz 3 miliardy złotych rocznie na dofinansowanie nowych projektów w modelu TBS i SIM. Resztę postulatów KO dot. mieszkalnictwa znajdziecie na: https://100konkretow.pl


Dzisiaj wspólnie z Współprzewodniczącym wrocławskich Zielonych Robertem Suligowskim przedstawiliśmy propozycje koniecznych zmian w funkcjonowaniu już istniejących oraz nowych TBS-ów i SIM-ów, czyli między innymi:

1. Niższy pułap czynszu maksymalnego

2. Przeznaczenie zysków TBS z działań komercyjnych na obniżanie czynszów

3. Obniżenie czynszu o wartość kredytu po jego spłacie

4. Społeczna kontrola spółek TBS

Konferencję możecie obejrzeć tutaj: https://fb.watch/nChiUoN4s0/

Publikacja sfinansowana przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI