Koleje dla Wrocławia

Koleje dla Wrocławia

Dziś wspólnie z Maciejem Słobodzianem z wrocławskich Zielonych przedstawiłam nasze najważniejsze postulaty dla rozwoju transportu kolejowego we Wrocławiu i jego aglomeracji.

Infrastruktura kolejowa we Wrocławiu potrzebuje szeroko zakrojonych remontów i rozbudowy. Bez nich zatrzymamy na kilkanaście lat rozwój transportu kolejowego w naszym mieście, który odbije się na regionie i kraju. A wrocławianki i wrocławianie będą tylko mogli pomarzyć o kolei miejskiej i aglomeracyjnej, najlepszej alternatywie dla samochodów.

Rząd oraz podległe mu instytucje wielokrotnie obiecywały modernizację Wrocławskiego Węzła Kolejowego, jednego z najważniejszych i najbardziej obciążonych w Polsce. I tej obietnicy PiS nie dotrzymał!

Dlatego w nadchodzącej kadencji Sejmu będę walczyć o ujęcie przebudowy Wrocławskiego Węzła Kolejowego w Krajowym Programie Kolejowym do 2030 roku. Mówimy tutaj o 5,4 miliarda zł dla wrocławskiej kolei!

Będę również starać się o wsparcie finansowe na tworzenie nowych przystanków kolejowych we Wrocławiu, tak jak to robiłam od 4 lat w ramach poprawek dla Wrocławia, które zgłaszam do budżetu państwa.

Będę również starać się o to, aby we Wrocławiu powstałą prawdziwa Szybka Kolej Miejska, czy to poprzez wsparcie finansowe na zakup taboru, czy też poprzez utworzenie Wrocławskiego Związku Metropolitalnego.

Publikacja sfinansowana przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI