Interwencja w sprawie zawieszenia przyjmowania pacjentek

Interwencja w sprawie zawieszenia przyjmowania pacjentek

Interwencja poselska skierowana do Jarosława Obremskiego - Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zawieszenia przyjmowanie porodów pacjentek z koronawirusem przez Klinikę Ginekologii i Położnictwa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ul. T. Chałubińskiego we Wrocławiu od dnia 15 września 2020 do odwołania.

Do: Jarosław Obremski - Wojewoda Dolnośląski

Szanowny Panie Wojewodo!

W związku z Pana decyzją nr 37/2020 z dnia 3 września 2020 polecającą na zawieszeniu przyjmowania porodów pacjentek z koronawirusem przez Klinikę Ginekologii i Położnictwa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ul. T. Chałubińskiego we Wrocławiu od dnia 15 września 2020 do odwołania, zwracam się z prośbą o anulowane w/w decyzji.

Uważam, że wyłączenie w/w szpitala z przyjmowania pacjentek i nie realizowania licznych operacji i zabiegów jest błędem. Niezrozumiałe jest też nieuwzględnienie przez Pana głosu prof. dr hab. Lidii Hirnle, kierowniczki I Katedry i Kliniki Ginekologii I Położnictwa, która wskazuje na fakt, że obiekt jest budynkiem zabytkowym, nieprzystosowanym do nowych planowanych potrzeb.

Klinika jest także ośrodkiem naukowym, szkolącym kadrę lekarzy, w której z powodu pacjentek z koronawirusem zostaną zawieszone ćwiczenia dla studentów i szkolenia dla lekarzy.

Na Dolnym Śląsku funkcjonują mniejsze placówki niż klinika, które mogłyby bezpiecznie pełnić funkcje szpitala dla pacjentek z koronawirusem.

Dlatego też zwracam się z prośbą o anulowanie Pana decyzji, z której wynikną wielkie szkody dla ogółu pacjentek i personelu szpitalnego oraz nieprzewidywalne konsekwencje dla funkcjonowania tego odcinka służby zdrowia.

Z poważaniem,
Małgorzata Tracz