Interwencja w sprawie wycinki drzew w Powiecie Cieszyńskim

Interwencja w sprawie wycinki drzew w Powiecie Cieszyńskim

Interwencja poselska skierowana do Mieczysława Szczurka - Starosty Powiatu Cieszyńskiego w sprawie odstąpienia od planów wycinki 800 drzew rosnących wzdłuż rewitalizowanej linii kolejowej oraz 20 drzew rosnących na terenie Energetyki Cieszyńskiej.

Do: Mieczysław Szczurek - Starosta Powiatu Cieszyńskiego

Szanowny Panie Starosto!

Zgodnie z art. 20 z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora
(tj. Dz. U. 2018 poz. 1799, z późn. zm.) podejmuję interwencję w sprawie wycinki 800 drzew rosnących wzdłuż rewitalizowanej linii kolejowej oraz 20 drzew rosnących na terenie Energetyki Cieszyńskiej.

Interweniuję na prośbę przedstawicieli Partii Zieloni, radnych cieszyńskich oraz Ruchu Ratujmy Drzewa na Śląsku Cieszyńskim, którzy podejmują wszelkie działania, by nie dopuścić do usunięcia drzew. Spotkali się w tej sprawie z przedstawicielami PKP PLK z Sosnowca, ale niestety nie osiągnięto żadnego porozumienia.

PKP prowadzi w całym kraju około 250 podobnych projektów, co oznacza, że w
najbliższym czasie zostanie wyciętych kilka lub kilkanaście milionów drzew. Zaniepokojeni mieszkańcy i mieszkanki różnych miejscowości co rusz zwracają się do mnie z prośbą o interwencje.

Zgodnie z odpowiedzią uzyskaną na moją interwencję poselską w sprawie wycinki
drzew przy ul. Koszyckiej we Wrocławiu (pismo PKP Zarząd Nr ILK 4c-511-34/20 z dnia 29.04.2020 r.) art. 57a ustawy o transporcie kolejowym przewiduje możliwość zachowania drzew w pobliżu torów.

Dlatego przyłączam się do apelu do Starosty Cieszyńskiego o natychmiastowe podjęcie działań prawnych zgodnie z art. 57a u.o.t.k., umożliwiającym zastosowanie odstępstwa od wycinki w obszarze mniejszym niż 6 m od skrajnej szyny.

Podobna wycinka, wzdłuż torów, miała zostać przeprowadzona w Bielsku-Białej,
jednak po apelach i petycjach społecznych drzewa zachowano, mimo że dotyczyła drzew rosnących blisko toru biegnącego w przekopie.

Zwracam również uwagę na fakt, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał zgodę na wycinkę drzew w okresie lęgowym.

Proszę również o odpowiedź na pytanie, czy zostały spełnione warunki Kontraktu
Terytorialnego podpisane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, wymagane przez Unię Europejską, skąd pochodzi większość funduszy na projekt rewitalizacyjny. Drzewa są jedynym skutecznym elementem krajobrazu podnoszącym jakość powietrza, chroniącym zdrowie ludzi i krajobraz miasta. W dobie tak poważnego kryzysu klimatycznego drzewa to najlepsze, co możemy zostawić przyszłym pokoleniom. Nie wolno nam ich
lekkomyślnie wycinać.

Oczekuję zmiany podjętej decyzji oraz pragnę zapewnić, że będę dalej monitorować
sprawę, wraz z mieszkańcami i mieszkankami Cieszyna i okolic, którym zależy na zachowaniu
drzew.

Z poważaniem,
Małgorzata Tracz

Załącznik:

  1. Odpowiedź Starosty Powiatu Cieszyńskiego (WS.613.57.2020)