Interwencja w sprawie wysadzenia mostu nad Jeziorem Plichowickim

Interwencja w sprawie wysadzenia mostu nad Jeziorem Plichowickim

Interwencja poselska skierowana do Piotra Glińskiego - Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Cezarego Przybylskiego - Marszałka Województwa Dolnośląskiego w sprawie planowanego wysadzenia zabytkowego wiaduktu kolejowego nad Jeziorem Pilchowickim, na linii kolejowej nr 283 Jelenia Góra – Wleń – Lwówek Śląski – Nowogrodziec - Zebrzydowa.

Do: Piotr Gliński - Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Cezary Przybylski - Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Szanowni Państwo!

Z ogromnym zaniepokojeniem przyjęłam do wiadomości informację o planach wysadzenia zabytkowego wiaduktu kolejowego nad Jeziorem Pilchowickim, na linii kolejowej nr 283 Jelenia Góra – Wleń – Lwówek Śląski – Nowogrodziec - Zebrzydowa.

Istnienie przedmiotowego wiaduktu warunkuje przywrócenie do użytkowania linii kolejowej, łączącej najbardziej wykluczone komunikacyjnie gminy Dolnego Śląska, tj. gminy Wleń, Lwówek Śląski, Nowogrodziec. Według posiadanych przeze mnie informacji, rewitalizacja tej linii i przywrócenie kursowania pociągów byłoby możliwe w ciągu około dwóch lat. Wspomniane gminy uzyskałyby tym samym możliwość rozwoju sektora turystycznego, a także zapewniły mieszkańcom dogodne warunki dojazdu do pracy, szkoły, czy placówek leczniczych.
Na dzień dzisiejszy możliwości przemieszczania się są znacznie ograniczone. Większość mieszkańców gmin, w których dawniej prężnie działała linia kolejowa, zapewniająca dostęp do większych ośrodków, jest została pozbawiona możliwości korzystania z transportu zbiorowego, co z kolei przełożyło się na trudności w znalezieniu zatrudnienia poza miejscem zamieszkania. W konsekwencji gminy te są jednymi z najszybciej wyludniających się obszarów Polski.

Zaznaczyć należy, że gminy Wleń oraz Lwówek Śląski są położone na terenie górzystym i nie ma możliwości poszerzenia już istniejącej infrastruktury drogowej. Drogi tam są kręte, biegną przez już zabudowane wioski o charakterze łańcuchowym, w większości przy korycie rzeki Bóbr. Kolej, z wyremontowanym torowiskiem, jest jedyną szansą na szybki i wygodny transport publiczny.
Przywrócenie trasy jest jedyną szansą na odbudowę turystycznego potencjału Wlenia. Ta mała miejscowość jest jedną z najstarszych miejscowości w tej części Europy. Miasto przed wojną było ważnym ośrodkiem uzdrowiskowym. Górujący nad nowo odrestaurowaną starówką zamek Lenno jest jednym z najważniejszych zamków śląskich. W miejscowości znajduje się również zespół pałacowy oraz Ośrodek Rehabilitacyjno-Opiekuńczy Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety, będący jednym z ważniejszych ośrodków o charakterze uzdrowiskowym w rejonie Jeleniej Góry. W Miejscowości Nielestno (stacja kolejowa Pilchowice-Nielestno) znajduje się duży Dom Pomocy Społecznej.

Trasa stanowi gratkę dla miłośników kolei i jest uważana za jedną z najpiękniejszych w Polsce. Przedmiotowy wiadukt należy do najwyższych mostów kolejowych w kraju. Uwagę zwraca zastosowana tu kratownica dolna. Ciekawy jest także z innego powodu - zamiast na tradycyjnych przyczółkach, wspiera się na dwóch kamienno-betonowych, odległych od siebie o 85 m filarach. Ma 135 m długości i wznosi się ok. 40 m nad dnem doliny. Całość stanowi zabytek techniki, komponujący się z okalającym most sztucznym Jeziorem Pilchowickim.
Trasa ponadto jest częścią trasy Jelenia Góra - Żagań. Odcinek Żagań - Zebrzydowa jest przygotowany do szerokiej modernizacji, aby dostosować go do potrzeb wojsk amerykańskich, stacjonujących w Świętoszowie. Przywrócenie trasy na linii Zebrzydowa - Jelenia Góra przyciągnęłoby do Kotliny Jeleniogórskiej stacjonujących w Polsce żołnierzy sił międzynarodowych, wraz z rodzinami. Na chwilę obecną mamy ogromny problem w regionie jak zagospodarować czas wolny stacjonujących u nas wojsk. Żołnierze, pozbawieni oferty turystycznej, wybierają na weekend Berlin, Wiedeń czy Kraków. Linia kolejowa, z okazałym mostem kolejowy, z którego rozciąga się przepiękny widok na Karkonosze i Jezioro Pilchowickie, pozwoliłaby na przyciągnięcie ich do najlepszych atrakcji naszego regionu.

Według doniesień prasowych, zabytkowy wiadukt miałby być wysadzony podczas kręcenia nowej hollywoodzkiej superprodukcji “Mission Impossible”. Plany te całkowicie niweczą perspektywy podniesienia się tego regionu z jakże dla niego trudnej transformacji ustrojowej i gospodarczej.
Obecnie prowadzona jest procedura przejęcia trasy przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki. Z moich informacji wynika, że procedura ta dobiega końca. Dlatego też podejmowanie działań szkodzących, mających na celu pogorszenie stanu technicznego mostu przez dotychczasowego właściciela, tj. PKP S.A., jest dla mnie całkowicie niezrozumiałe. Właściciel, będący spółką skarbu państwa, jest zobowiązany działać na rzecz rozwoju infrastruktury kolejowej i zapewnić rozwój systemu kolejowego w Polsce. W zamian mamy do czynienia z dewastacją infrastruktury kolejowej w naszym regionie oraz brakiem woli przekazania tejże samorządom. To jest moim zdaniem działanie skandaliczne, działanie na szkodę Polek i Polaków.

Teren Jeziora Pilchowickiego to tereny Natura 2000. Linia znajduje się również w Parku Krajobrazowym Doliny Bobru. Jest oczywiste, że wysadzenie wiaduktu (wraz z pociągiem) spowoduje zanieczyszczenie wód tego zbiornika, a hałas stanowić będzie zagrożenie dla okolicznej fauny. Na dzień dzisiejszy nie mamy też informacji jak tak potężny wybuch wpłynie na żyjące w rezerwacie zwierzęta ani co stanie się z elementami konstrukcji i czy teren będzie oczyszczony ze szkodliwych czynników, powstałych w trakcie detonacji.

Dlatego wzywam do objęcia tego wiaduktu pełną ochroną konserwatorską, zarzucenie tych niepoważnych planów, przekazanie przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A przedmiotowej linii kolejowej w całości w zarząd Województwa Dolnośląskiego oraz zapewnienie przez Rząd RP środków finansowych na jej rewitalizację. Mieszkanki i Mieszkańcy tego rejonu zasługują na przywrócenie ruchu kolejowego, a nie jednorazowe „fajerwerki”.

W związku z powyższym, w ramach prawa dostępu do informacji, chciałabym dopytać:

1. Jakie kroki podjęły Państwa resorty aby zapobiec zniszczeniu mostu w Pilchowicach?

2. Czy, a jeśli tak to jakie, istnieją plany co do trasy Jelenia Góra - Zebrzydowa przez Pilchowice?

3. Czy prawdą jest, że most ma zostać odtworzony po wybuchu a jeśli tak to kiedy dokładnie, przez kogo oraz jaki jest koszt takiego odtworzenia?

Z poważaniem,
Małgorzata Tracz

Załącznik:

  1. Odpowiedź Marszałka Województwa Dolnośląskiego (DT-D-III.8064.27.2020)