Interwencja w sprawie planów przekształcenia terenów rolnych w okolicach Mrozowa, Kokoszyc i Krępic

Interwencja w sprawie planów przekształcenia terenów rolnych w okolicach Mrozowa, Kokoszyc i Krępic

Interwencja poselska skierowana do Jarosława Obremskiego - Wojewody Dolnośląskiego, Jana Mariana Grzegorczyn - Wójta Gminy Miękinia oraz Waldemara Zaremby - Nadleśniczego Nadleśnictwa Miękinia w sprawie planów przekształcenia terenów rolnych w okolicach Mrozowa, Kokoszyc i Krępic.

Do: Jarosław Obremski - Wojewoda Dolnośląski, Jan Marian Grzegorczyn - Wójt Gminy Miękinia, Waldemar Zaremba - Nadleśniczy Nadleśnictwa Miękinia

Szanowni Państwo!

Działając na podstawie art. 20 z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (tj. Dz. U. 2018 poz. 1799, z późn. zm.), na prośbę mieszkańców Mrozowa, Kokoszyc i Krępic zwracam się z interwencją poselską o odstąpienie od planów przekształcenia terenów
rolnych z okolic wyżej wymienionych miejscowości w teren przemysłowy.

Działki objęte tym projektem graniczą bezpośrednio z lasem i znajdują się w
sąsiedztwie domów jednorodzinnych. Mieszkańcy wykupując działki pod budowę swoich domów, zapoznali się z planem zagospodarowania, który wykluczał powstanie strefy przemysłowej, a nawet wskazywał na całkowity brak możliwości ich przekształcenia nawet na działki budowlane.

Okolica jest miejscem bardzo spokojnym, współgrającym z naturą. W pobliskim lesie mieszkają zwierzęta (jelenie, sarny, dziki), w tym szereg pod ochroną m.in: dzięcioły, traszki, bobry, żaby moczarowe, grzekotki drzewne, jaszczurki zwinki, zaskrońce zwyczajne czy jerzyki.

Z chwilą wprowadzenia projektu do realizacji życie mieszkańców i zwierząt
diametralnie się zmieni. Przemysł wpłynie negatywnie na jakość powietrza, gdyż tereny te tworzą korytarz powietrzny miasta Wrocławia. Spowoduje również zwiększenie hałasu, składowanie odpadów, zanieczyszczenie gleby i szeroko pojętego środowiska naturalnego, w tym zanieczyszczenie światłem.

Warto zwrócić uwagę, że na terenie gminy znajduje się ok. 1000 ha niewykorzystanych terenów przemysłowych, większość wzdłuż drogi nr 94.

Opinia środowiskowa wykonana na zlecenie gminy jest negatywna, podkreślono
szczególnie ryzyko zanieczyszczenia wód gruntowych. W pobliskim stawiku, do którego rowami melioracyjnymi spływa woda, żyją bobry, a wielu mieszkańców pobiera wodę ze studni.

Zabudowania przemysłowe zamkną także od strony Błoni i Miękini Las Mokrzański, który już jest ograniczony z drugiej strony osiedlem domków jednorodzinnych.

Projekt gminy spotkał się też z ogromnym sprzeciwem mieszkańców. W pierwszej
petycji zebranych zostało ok. 100 podpisów, a petycję online podpisało ponad 200 osób.

Dołączam swój głos do protestu mieszkańców, którzy mają prawo do spokojnego życia w zgodzie z otaczającą ich osiedla przyrodą. Apeluję do władz gminy o wycofanie się z wyżej wymienionego projektu.

Z poważaniem,
Małgorzata TraczDo wiadomości:

  1. Radne i Radni Gminy Miękinia