Interwencja w sprawie składowiska odpadów w Rudnej Wielkiej

Interwencja w sprawie składowiska odpadów w Rudnej Wielkiej

Interwencja poselska skierowana do Mariana Banasia - Prezesa Najwyższej Izby Kontroli w sprawie składowiska odpadów zlokalizowanego we wsi Rudna Wielka w gminie Wąsosz w powiecie górowskim.

Do: Marian Banaś - Prezes Najwyższej Izby Kontroli

Szanowny Panie Prezesie!

Działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (tj. Dz.U. 2018 poz. 1799, z późn. zm.), wnosimy interwencję poselską w sprawach składowiska odpadów zlokalizowanego we wsi Rudna Wielka w gminie Wąsosz, powiat górowski, prowadzonego przez przedsiębiorstwo Chemeko-System sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Jerzmanowskiej 6A opisanych w wystąpieniu do Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z dnia 13.07.2020 r.

Uzasadnienie

Przywołany dokument i szczegółowe wyjaśnienia spraw które są w nim opisane otrzymałyśmy od przedstawicieli stowarzyszenia Piękny Wąsosz, w czasie naszych dyżurów poselskich. Okazano nam również odpowiedź z 20.08.2020 wystosowaną do stowarzyszenia przez NIK a podpisaną przez Głównego Specjalistę w Departamencie Skarg i wniosków.

Zarzuty stawiane przez obywateli, zawarte w przedmiotowym wystąpieniu są bardzo poważne i jak się wydaje wysoce uprawdopodobnione.

Możliwość istnienia wielomilionowych uszczupleń budżetowych wymaga naszym zdaniem ich chociażby wstępnej weryfikacji, pomimo braku takiego działania kontrolnego
w bieżącym planie, a w przypadku potwierdzenia, wdrożenia kontroli w trybie nadzwyczajnym.

Z poważaniem,
Małgorzata Tracz