Interwencja w sprawie pożarów w Biebrzańskim Parku Narodowym

Interwencja w sprawie pożarów w Biebrzańskim Parku Narodowym

Interwencja poselska do Mateusza Morawieckiego - Prezesa Rady Ministrów, Mariusza Kamińskiego - Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Mariusza Błaszczaka - Ministra Obrony Narodowej w sprawie pożarów w Biebrzańskim Parku Narodowym.

Do: Mateusz Morawiecki - Prezes Rady Ministrów, Mariusz Kamiński - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Mariusz Błaszczak - Minister Obrony Narodowej

Szanowni Państwo!

Działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (tj. Dz.U. 2018 poz. 1799, z późn. zm.), zwracam się z żądaniem natychmiastowego skierowania do walki z pożarem w Biebrzańskim Parku Narodowym wszystkich dostępnych sił Państwowej Straży Pożarnej i Wojsk Obrony Terytorialnej niezbędnych do jego ugaszenia oraz ograniczenia strat, a także użycia wszystkich statków powietrznych, będących w zasobach służb podległych MON i MSWiA, zdolnych do prowadzenia akcji gaśniczej. Zwracam się również z żądaniem uruchomienia Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności i skorzystania ze wsparcia sił straży pożarnych innych krajów Unii Europejskiej jeśli pojawi się taka możliwość.

Mimo trwającej z przerwami od niedzieli wieczorem akcji pożarniczej, ogień strawił już blisko 3000 ha Biebrzańskiego Parku Narodowego. Priorytetowym celem musi być zatrzymanie dalszego rozprzestrzeniania się ognia oraz jego ugaszenie. Tylko w ten sposób możemy ochronić bezcenne tereny wchodzące w skład naszego narodowego dziedzictwa przyrodniczego. Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej walczące z ogniem na miejscu potrzebują natychmiastowego wsparcia służb państwowych.

Dlatego też żądam natychmiastowego skutecznego wsparcia w rejonie pożaru, niezbędnego do szybkiego opanowania dramatycznej sytuacji. Koniecznie jest wysłanie w ten rejon dodatkowych sił Państwowej Straży Pożarnej, która dysponuje specjalistycznym sprzętem do walki z ogniem, jak również Wojsk Obrony Terytorialnej do pomocy w zabezpieczeniu terenu akcji gaśniczej oraz jej wsparcia w możliwym zakresie. Następnie, konieczne jest uruchomienie będących w gestii wojska i policji statków powietrznych. Z powodu wieloletnich zaniedbań Państwowa Straż Pożarna nie posiada aktualnie żadnego statku powietrznego, zdolnego do prowadzenia akcji gaśniczej!

Domagam się również natychmiastowego uruchomienia Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności, a więc wysłania prośby o wsparcie sił straży pożarnych innych państw Unii Europejskiej w celu zażegnania tego kryzysu. W tak ważnej sprawie musimy prosić o europejską solidarność w walce o ocalenie nie tylko naszego narodowego, ale również europejskiego dziedzictwa przyrodniczego.

Oczekuję uruchomienia wsparcia finansowego w walce z pożarem. Środki, jakimi dysponowały władze Biebrzańskiego Parku Narodowego na wypadek pożarów (150 tys. zł, w tym dofinansowanie z funduszu leśnego Lasów Państwowych) okazały się niewystarczające. Zarazem niepokoi fakt przeznaczenia tak niskich funduszy na ochronę przeciwpożarową parków narodowych, a w szczególności Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Wobec rozprzestrzeniającego się ognia, pochłaniającego hektary bezcennych przyrodniczo terenów Polski, zabijającego tysiące bezbronnych zwierząt, w tym tych, które musimy chronić najbardziej, nie ma czasu na zastanawianie się. Trzeba działać natychmiast! Śmierć orła bielika, chroniącego gniazda wraz z młodymi, jest symbolem tej tragedii. Zatrzymajmy to piekło!

Z poważaniem,
Małgorzata Tracz

Załącznik:

  1. Odpowiedź Sekretarza Stanu Ministerstwa Obrony Narodowej (BMON/28.04/P-58/20/MS).