Interwencja w sprawie podejrzewanych nieprawidłowości w gminie Miękinia

Interwencja w sprawie podejrzewanych nieprawidłowości w gminie Miękinia

Interwencja poselska skierowana do Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu dotycząca wystąpienia mieszkanek i mieszkańców gminy Miękinia w sprawie nieprawidłowości, które podejrzewają w procedurze zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Miękinia.

Do: Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu

Szanowni Państwo!

Działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (tj. Dz.U. 2018 poz. 1799, z późn. zm.), zwracam się z interwencją poselską dotyczącą wystąpienia mieszkanek i mieszkańców gminy Miękinia do Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu z dnia 18 stycznia 2020 r. ws. nieprawidłowości, które podejrzewają w procedurze zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Miękinia uchwalonych przez Radę Gminy Miękinia w dniu 31 sierpnia 2020 r. (uchwała Nr XXII/269/20).

Proszę o informację, jakie działania podjęła Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu w przedmiotowej sprawie.

Z poważaniem,
Małgorzata Tracz