Interwencja w sprawie likwidacji i przetworzenia hałdy po hucie "Siechnice"

Interwencja w sprawie likwidacji i przetworzenia hałdy po hucie "Siechnice"

Interwencja poselska do Waldemara Kulaszki, Dyrektora Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Szanowny Panie Dyrektorze!

Działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (tj. Dz.U. 2018 poz. 1799, z późn. zm.), uprzejmie zawiadamiam, że przedstawiciele mieszkańców osiedla Siechnice zwrócili się z prośbą o pomoc do mojego biura poselskiego oraz Wrocławskiego Koła
Partii Zieloni w związku z likwidacją i przetworzeniem hałdy po hucie “Siechnice”.

Mieszkańcy skarżą się (pokazują także nagrania video) m.in. na chmury m.in. na chmury pyłów z hałdy, które w wietrzne dni spadają na tereny wodonośne aglomeracji wrocławskiej oraz zasypują okoliczne domy, utrudniając mieszkańcom oddychanie.

W związku z tą sytuacją proszę Pana o udostępnienie informacji, będącej w posiadaniu WIOŚ, dotyczącej:

a. Badań zanieczyszczenie powietrza związanego z eksploatacją hałdy w ostatnich 5 latach? Chodzi o rodzaje i stężenia zanieczyszczeń, które napływały na tereny zamieszkałe Siechnic czy Radwanic oraz na tereny wodonośne Wrocławia.

b. Badań jakości wody podziemnej na zawartość metali ciężkich (w tym szczególnie cynku i sześciowartościowego chromu) oraz innych badanych zanieczyszczeń w otworach piezometrycznych oraz studniach przydomowych Siechnic położonych wokół hałdy, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu i jego oceny na tereny wodonośne aglomeracji wrocławskiej.

c. Wyników monitoringu gleb na tym terenie - badań gleb wokół hałdy i na terenie osiedla Siechnice. Pojawia się pytanie, które może było przedmiotem oceny WIOŚ. szczególnym problemem pozostaje nadal rozpuszczalny w wodzie chrom sześciowartościowy, który jest składnikiem żużla i który mógł zostać uruchomiony przy przerobie hałdy? Czy ta kwestia była monitorowana przez WIOŚ?

d. Innych wyników badań i monitoringu WIOŚ mogących lepiej pozwolić na ocenę wpływu na środowisko eksploatacji hałdy po Hucie Siechnice.

Z poważaniem,
Małgorzata Tracz

Załącznik:
1. Odpowiedź Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 19 lutego 2020 r. - WI.002.2.2020.ARS.KMB

Do wiadomości:
1. Pan Waldemar Kulaszka, Dyrektor Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu