Interwencja w sprawie budowy masztu telefonii komórkowej w Masywie Śnieżnika

Interwencja w sprawie budowy masztu telefonii komórkowej w Masywie Śnieżnika

Interwencja poselska skierowana do Macieja Awiżenia - Starosty Kłodzkiego, Wojciecha Rejmana - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Jeana-Marca Hariona - Dyrektora Generalnego P4 Sp. z o. o. w sprawie budowy masztu telefonii komórkowej w Masywie Śnieżnika.

Do: Maciej Awiżeń - Starosta Kłodzki, Wojciech Rejman - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Jean-Marc Harion - Dyrektor Generalny P4 Sp. z o. o.

Szanowni Państwo!

Działając na podstawie art. 20 z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (tj. Dz. U. 2018 poz. 1799, z późn. zm.), na prośbę mieszkanek i mieszkańców okolic Śnieżnika, w szczególności rejonu wsi Stara Morawa i koła Partia Zieloni - Ziemia Kłodzka zwracam się z interwencją w sprawie stawianego bez konsultacji z mieszkańcami i bez ich zgody, masztu telefonii komórkowej sieci Play.

Maszt stawiany jest w miejscu o wyjątkowych walorach przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych. Śnieżnicki Park Krajobrazowy jest objęty zaostrzonymi przepisami dotyczącymi ochrony przyrody i krajobrazu. Budowany maszt nie tylko zakłóci krajobraz północno-wschodniej części Masywu Śnieżnika i północno-zachodniej części Gór Bialskich wraz z rozdzielającą je doliną, ale także zniszczy koloryt wyjątkowego miejsca, jakim jest zabytek Wapiennik Łaskawy Kamień.

Konstrukcja powstaje zaledwie 20 metrów od granicy terenu rekreacyjnego (w tym ogrodu japońskiego) z siedliskiem nietoperzy podkowców małych, a zaś sam wapiennik stanowi atrakcję turystyczną, jak i kulturową. Przypominam, że wyżej wspomniana decyzja została wydana przez starostwo, bez wiedzy i zgody mieszkańców, co jest pogwałceniem norm współżycia społecznego i zasad samorządnego zarządzania. Wydano decyzję arbitralnie, bez konsultacji z lokalną społecznością, co w konsekwencji pozbawi ten teren turystów i zakłóci życie mieszkańców. W imieniu własnym oraz mieszkanek i mieszkańców zwracam się z prośbą o anulowanie aktualnej decyzji i znalezienie (we współpracy z mieszkańcami) nowej lokalizacji masztu. Decyzja skonsultowana z mieszkankami i mieszkańcami pozwoli na wybranie mniej kontrowersyjnej lokalizacji, która powinna uwzględnić też stanowisko obrońców przyrody.

Z poważaniem,
Małgorzata Tracz

Załącznik:

  1. Odpowiedź Dyrektora Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych (l.dz. DZPK/WR/6633/753/10/2020/pś)