Interwencja poselska w sprawie zanieczyszczenia dolnośląskiego odcinka rzeki Odry

Interwencja poselska w sprawie zanieczyszczenia dolnośląskiego odcinka rzeki Odry

Interwencja poselska do Wojewody Dolnośląskiego Jarosława Obremskiego, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu Wojciecha Rejmana, Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Mariusza Wojewódka oraz Prezesa Wód Polskich Przemysława Daca w sprawie zanieczyszczenia dolnośląskiego odcinka rzeki Odry.

Szanowni Państwo!

Działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (tj. Dz.U. 2018 poz. 1799, z późn. zm.), zwracam się o podjęcie pilnych działań w związku z zanieczyszczeniem rzeki Odra.

Z informacji uzyskanych od Andrzeja Świętacha - Prezesa Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego we Wrocławiu - na dolnośląskim odcinku rzeki Odry od miejscowości Lipki do granicy m. Wrocław od dnia 29 lipca 2022 roku do dnia dzisiejszego znajdowały się ogromne ilości śniętych ryb.

Na samym odcinku oławskiego kanału o długości 2 km w sobotę 30 lipca i niedzielę 31 lipca 2022 roku członkowie PZW, straży pożarnej i wolontariusze wyłowili ponad 5 ton ryb. Burmistrz miasta Oławy wspiera działania wędkarzy w utylizacji martwych ryb. Wyławiane ryby, takie jak sumy, brzany, klenie, sandacze czy leszcze, mają od 20 cm do 2 metrów długości. Okazy z poszczególnych gatunków chociażby leszcza oscylowały do 6 kg, szczupaka - 8 kg, sandacza - 10 kg, ryby z gatunku sum - 50 kg. Jest to ogromny cios dla bioróżnorodności rzeki Odry, którą będzie bardzo trudno odbudować z uwagi na wyginięcie najcenniejszych dorosłych przedstawicieli gatunków.

Wyławianie martwych ryb trwa nadal. Aktualnie wędkarze czyszczą Odrę na odcinku od Oławy do Wrocławia, niedaleko Jazu Opatowickiego.

Z powyższych względów domagam się pilnie od Wojewody Dolnośląskiego natychmiastowego uruchomienia odpowiednich instrumentów w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej na rzece Odrze oraz ich usunięcia na obszarze województwa. Sytuacja ta ma miejsce już na obszarze powiatów oławskiego, wrocławskiego oraz miasta na prawach powiatu Wrocław. Niezbędna jest w szczególności pomoc straży pożarnej oraz wsparcie w zakresie utylizacji martwych ryb.

O analogiczne wsparcie zwracam się również do starostów powiatu wrocławskiego i oławskiego oraz Prezydenta Wrocławia, którzy kierują działaniami prowadzonymi na obszarze powiatu w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej oraz ich usunięcia.

Od organów ochrony przyrody - Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - domagam się natychmiastowych działań kontrolnych w celu ustalenia przyczyn zanieczyszczenia, ale przede wszystkim uniknięcia dalszych skażeń i usunięcia skutków katastrofy.

Od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie jako instytucji odpowiadającej za zagospodarowanie wód domagam się pełnej kooperacji z odpowiednimi służbami, urzędami oraz organizacjami w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej oraz ich usunięcia, a także w ustaleniu przyczyn zanieczyszczenia. Jako źródło zanieczyszczenia często wskazywany jest Kanał Gliwicki, gdzie w tym roku dochodziło już kilka razy do analogicznych masowych śnięć ryb.

Wnoszę o natychmiastowe podjęcie szeroko zakrojonych działań naprawczych, ustalenie przyczyn zanieczyszczenia oraz odpowiednie ukaranie sprawców, którzy swoim działaniem narazili region na ogromne straty nie tylko przyrodnicze.

Dla rzeki Odry to stan klęski żywiołowej. Tragedia zbiera swoje żniwo na odcinku słynącym dotąd z ogromnych brzan, leszczy, kleni czy sandaczy. Odbudowanie życia w rzece do stanu sprzed katastrofy zajmie lata.

Mam nadzieję, że podejmą Państwo natychmiastowe działania, aby zapobiec skutkom tej klęski żywiołowej oraz w celu ich usunięcia.

Z poważaniem,
Małgorzata Tracz

Do wiadomości:

  1. Prezydent Wrocławia;
  2. Starosta Powiatu Wrocławskiego;
  3. Starosta Powiatu Oławskiego;
  4. Generalny Inspektor Ochrony Środowiska;
  5. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
  6. Prokuratura Krajowa.

Odpowiedź Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu Wojciecha Rejmana

Odpowiedź Wojewody Dolnośląskiego Jarosława Obremskiego

Odpowiedź Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Mariusza Wojewódka

Odpowiedź Wód Polskich