Interwencja poselska dotycząca odnowionego sgraffito na elewacji budynku Poczty Polskiej przy ul. Skoczylasa 19 we Wrocławiu

Interwencja poselska dotycząca odnowionego sgraffito na elewacji budynku Poczty Polskiej przy ul. Skoczylasa 19 we Wrocławiu

Interwencja poselska do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Daniela Gibskiego dotycząca odnowionego sgraffito na elewacji budynku Poczty Polskiej przy ul. Skoczylasa 19 we Wrocławiu.

Szanowny Panie Konserwatorze Zabytków!

Działając na podstawie art. 20 z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (tj. Dz. U. 2018 poz. 1799, z późn. zm.), na prośbę mieszkańców i mieszkanek Leśnicy i okolic zwracam się z interwencją poselską w sprawie przywrócenia stanu sgraffito na budynku Poczty Polskiej przy ul. Skoczylasa 19 we Wrocławiu.

W grudniu 2022 roku został ukończony remont elewacji budynku poczty w Leśnicy. Niestety efekt remontu zaskoczył mieszkanki i mieszkańców Leśnicy, gdyż cała elewacja została zamalowana farbą i słynne sgraffito przedstawiające scenę po Bitwie pod Lutynią jest aktualnie bardzo słabo widoczne. Budynek poczty, jak i samo sgraffito, są dla Leśnicy i Wrocławia bardzo cenne. Budynek pochodzi z końca XIX wieku i jest wpisany do rejestru zabytków.

Nie podzielam zdania przedstawicieli Urzędu Miasta Wrocławia, którzy uważają, że remont elewacji został przeprowadzony w odpowiedni sposób. Dr hab. Jacek Jarczewski, profesor ASP Wrocław wypowiedział się publicznie, że sgraffito zostało poddane renowacji w nieprawidłowy sposób. Zamiast zamalować sgraffito i czekać kilka lat na jego zabrudzenie, by zyskało na wyrazistości, należało je oczyścić, uzupełnić braki, odtworzyć warstwy tynku, używając tej samej techniki, w jakiej zostało stworzone, a na końcu zaimpregnować. Wtedy uzyskany zostałby efekt dwukolorowości, który był widoczny przed remontem i wynikał z nałożenia warstw tynku czarnego i białego.

Podobnie w tej sprawie wypowiada się były Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków na swoim profilu internetowym, gdzie wskazuje, że „Nigdy nie zakładano, by graficzny efekt dekoracji, „ciętej” w świeżej zaprawie lub pobiale w ramach prac dniówkowych miał mieć cokolwiek wspólnego z brudem! Cały pomysł, idea sgraffita polega na tym, by kontrasty było mocne – jak w grafice", a ponadto, że Gottfried Semper, który na nowo spopularyzował na tych terenach technikę sgraffita, nigdy podobnych zabiegów nie stosował.

Dodatkowo niepokojące informacje przekazali mi mieszkańcy i mieszkanki Leśnicy, którzy wskazują, że wbrew twierdzeniom inwestora i miejskiego konserwatora zabytków o niepokryciu dzieła warstwą farby, farba ta widoczna jest także na cegłach czy rynnach.

Ze względu na wyjątkowość zabytku zwracam się z prośbą o zbadanie sprawy i zalecenie właściwych poprawek, by przywrócić sgraffito jego pierwotny wygląd. Nie możemy czekać kilkudziesięciu lat na potwierdzenie się hipotezy miejskiej konserwator zabytków o tym, że z czasem dzieło to „wybarwi się brudem”, tym bardziej, że wiele głosów ze środowiska konserwatorskiego wyraźnie hipotezie tej zaprzecza, a na historycznych zdjęciach, powstałych klika lat po wybudowaniu budynku, bardzo wyraźnie widać kontrastujące graficznie detale na elewacji.

Z wyrazami szacunku,
Małgorzata Tracz


fot. Piotr Wieczorek


Odpowiedź Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Daniela Gibskiego