Dajmy drzewom prawo

Dajmy drzewom prawo

Dzisiaj wspólnie z Sabiną Lubaczewską (Przyjaciele Drzew) i Magdaleną Niedźwiedź (Fundacja EkoRozwoju) przedstawiłam postulaty dla drzew!

Drzewa to bardzo ważna część naszego ekosystemu - oczyszczają powietrze, magazynują wodę, obniżają temperatury. Są również kluczową częścią zielonej infrastruktury miejskiej. Musimy o drzewa poważnie zadbać!

W nowej kadencji Sejmu będę zabiegać o wprowadzenie pilnych zmian zwiększających ochronę drzew:

1. Wprowadzenie realnej ochrony strefy korzeni drzew oraz zapobieżenie dewastacji koron poprzez nadmierne i nieuzasadnione ich przycinanie.

2. Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew jedynie w przypadku uzasadnionej konieczności, przy braku rozwiązań alternatywnych.

3. Urealnienie wysokości opłat i kar za wycinkę, tak by uwzględniała wartość ekosystemową drzew oraz koszty ich odtworzenia.

4. Naprawę mechanizmu nasadzeń zastępczych, tak by kompensowały rzeczywiste straty i zapewniały trwałość nowo sadzonych drzew.

5. Zwiększenie udziału społecznego w decydowaniu o drzewach.

Konferencję prasową możecie obejrzeć tutaj: https://www.facebook.com/watch/?v=856958669231795

Publikacja sfinansowana przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI