Czy zamiast obowiązku nie lepiej stworzyć konkretny plan wsparcia?

Czy zamiast obowiązku nie lepiej stworzyć konkretny plan wsparcia?

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poselskim projekcie ustawy o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w soboty i niedziele przez rolników i ich domowników (druki nr 1612 i 1646).

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Idea tego projektu ustawy jest słuszna, bo jest zgodna z unijną strategią: od pola do stołu, która zakłada skrócenie łańcuchów dostaw, jednak projekt nie jest pozbawiony mankamentów i one mogą spowodować, że pozostanie projektem tylko na papierze. Jeden z tych największych mankamentów stanowi fakt, iż nałożono na gminy obowiązek stworzenia takich targowisk, a jednocześnie brak w ustawie jakiegokolwiek wsparcia dla gmin. Podam tylko przykład dwóch gmin z mojego okręgu wyborczego. Gmina Długołęka, to jest największa gmina wiejska w Polsce, nie ma targowiska, bo choć miałaby środki finansowe by je stworzyć, a nie ma na to miejsca. I druga, bardzo mała gmina wiejska Kostomłoty, która też nie ma targowiska, być może miałaby miejsce, by je utworzyć, ale nie ma na to środków finansowych.

I stąd moje pytanie: Czy zamiast tego nałożonego na gminy obowiązku tworzenia targowiska (Dzwonek) nie lepiej byłoby stworzyć konkretny plan wsparcia dla gmin, obejmujący przekazanie zarówno środków finansowych na stworzenie targowisk, jak i np. odpowiedniej powierzchni z KOWR-u na stworzenie targowiska w dogodnej lokalizacji? (Oklaski)