Czy mimo braku analizy ministerstwo planuje reformę karty rowerowej?

Czy mimo braku analizy ministerstwo planuje reformę karty rowerowej?

Przedstawiony przez Prezesa Rady Ministrów dokument: ˝Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2019 r.˝ (druk nr 585) wraz ze stanowiskiem Komisji Infrastruktury (druk nr 667).

Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Przy okazji naszej debaty o bezpieczeństwie ruchu drogowego chciałabym dopytać o kwestię powszechnej dostępność do szkolenia i egzaminu na kartę rowerową dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia. Wiemy, że rower staje się coraz popularniejszym, codziennym środkiem transportu. To dotyczy i dorosłych, i dzieci. Wiem, że w dokumencie było napisane, że w 2019 r. miała być zrobiona analiza dostępności szkolenia oraz egzaminu na kartę rowerową, ale z powodu braku danych ta analiza nie została przeprowadzona i już samo to sugeruje, że obecny system związany z kartą rowerową nie działa.

Dlatego chciałam zadać pytania: Czy mimo braku tej analizy ministerstwo planuje reformę dotyczącą karty rowerowej? Czy można by tu było uwzględnić, wzorem innych krajów, taki aspekt sprawy, kwestię tego, by ta karta była powszechna, by dostęp do szkoleń i do egzaminu na kartę miały wszystkie dzieci w trakcie edukacji? Chodzi o to, żeby nie był to obowiązek, natomiast żeby była taka szansa. Dziękuję. (Oklaski)