Co z Zielonym Klinem Południa Wrocławia?

Co z Zielonym Klinem Południa Wrocławia?

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2247 i 2284).

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W czasie posiedzenia komisji rolnictwa do omawianego projektu ustawy zostały dodane jako klasyczna wrzutka zmiany w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. W pierwszej kolejności tą wrzutką wyjmujecie pół miliarda zł, które powinny trafić do budżetu państwa, a zamiast tego poza kontrolą Sejmu i Senatu pójdą na budowanie holdingu spożywczego. To jest działanie niedopuszczalne, niekonstytucyjne i przeczące elementarnej transparentności.

Po drugie, zmieniacie przepis, który pozwalał na przekazywanie samorządom nieruchomości rolnych Skarbu Państwa na budowę niezbędnej infrastruktury. Oczywiście ten przepis jest niekompletny. Nie ma tam np. terenów zielonych, co utrudnia powstawanie nowych terenów zielonych na obrzeżach miast, jak np. Zielonego Klina Południa Wrocławia. Ale wasza propozycja tego nie zmieni, a co więcej, wprowadzi jeszcze większą uznaniowość w tym (Dzwonek), czy danemu samorządowi przekazać grunt pod opiekę na inwestycję, czy też nie. Jakie są gwarancje tego, że grunty nie będą przekazywane tylko tam, gdzie rządzi PiS? Bo nic nie wskazuje na to, by było inaczej.