Chodzi o kasę dla swoich i nic więcej

Chodzi o kasę dla swoich i nic więcej

Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych o rządowym projekcie ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowych oraz inwestycji towarzyszących (druki nr 3070 i 3084).

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Sama idea elektrowni szczytowo-pompowych jest dobra, ważna i potrzebna. Te elektrownie mogą pełnić rolę magazynów energii ważnych dla OZE. Niestety jak na dłoni widać, że rząd po raz kolejny pisał ustawę dla spółek energetycznych, w tym wypadku dla PGE, które chce wykorzystać na szybko dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji w Młotach. Chodzi o kasę dla swoich i nic więcej. Ta inwestycja w Młotach została zarzucona ponad 40 lat temu ze względów ekonomicznych. Spowodowała, że ludzie, którzy tam mieszkają, żyją w zawieszeniu, niepewności co do jutra. Region się wyludnia, dzieje to samo, co teraz w związku z planami dotyczącymi CPK.

Budowa elektrowni Młoty będzie wymagała wysiedlenia kilkudziesięciu osób. Czy rząd zamierza zadośćuczynić tym osobom za te wszystkie lata czekania i braku możliwości dysponowania własnym majątkiem? (Dzwonek) Jaka kwota będzie na ten cel przeznaczona? Bardzo proszę o odpowiedź także na piśmie. (Oklaski)