5 dla odrodzenia Odry

5 dla odrodzenia Odry

Dzisiaj na wspólnej konferencji z Radosławem Gawlikiem - byłym Wiceministrem Środowiska, byłym Współprzewodniczącym Zielonych oraz obecnym Prezesem Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA, przedstawiłam swój plan dla Odry - piątkę dla odrodzenia Odry.

Ubiegłoroczna katastrofa ekologiczna to była największa katastrofa na Odrze w historii. Rzeka została zrujnowana i zmarło około milion ryb!

PiS postanowił dobić Odrę! Minister Gróbarczyk realizując swoje mokre sny o kanalizacji Odry przeforsował specustawę odrzańską - wyrok śmierci dla Odry.

Nowy rząd musi wycofać się ze szkodliwej specustawy i przyjąć ustawę o rzeczywistej renaturyzacji Odry!

1. STOP dla solanki i zanieczyszczania Odry

W pierwszej kolejności niezbędna jest redukcja, a docelowo całkowite zatrzymanie dopływu solanek z kopalń do Odry. To samo musi dotyczyć zanieczyszczeń wód ściekami komunalnymi, zrzutami przemysłowymi oraz z rolnictwa. Jest to możliwe poprzez generalny przegląd pozwoleń wodnoprawnych i zintegrowanych oraz inwestycje w oczyszczalnie.

2. Dość betonowania Odry i jej dopływów

Polscy i niemieccy naukowcy są zgodni - regulacja i kaskadyzacja Odry osłabia jej odporność i przyczyniła się do katastrofy ekologicznej w 2022 roku. Algi i sinice lepiej rozmnażają się w wodach stojących, też kanałach i kaskadzie zbiorników. Czas zatrzymać mokre sny PiS o betonowaniu Odry i innych rzek.

3. Przywrócić Odrę naturze

Poprzez renaturyzację Odry i jej dopływów - przywrócenie starorzeczy, poszerzenie dolin rzecznych, rozbiórkę progów i jazów na dopływach oraz inne działania, zwiększymy odporności ekosystemu rzeki i jej zdolności do samooczyszczania. Potrzebujemy prawdziwego rządowego programu oddawania Odry naturze, w duchu unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030.

4. Odra kołem zamachowym zrównoważonego rozwoju

Wykorzystując walory przyrodnicze, wesprzemy rozwój nadodrzańskiej turystyki i oferty rekreacyjnej, za czym pójdzie też rozwój gospodarczy – powstawanie nowych portów, restauracji, firm wynajmujących sprzęt pływający, itp. Będziemy wspierać transport dostosowany do rzeki i jej głębokości, a nie odwrotnie.

5. Współpraca na rzez zrównoważonego rozwoju Odry

Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem zrzeszająca Polskę, Niemcy, Czechy i Unię Europejską, winna stać się ciałem nie tylko konsultacyjnym, ale mającym rzeczywisty wpływ na zwiększanie odporności Odry i jej dopływów oraz zrównoważony rozwój wspólnego dorzecza, poprzez nowe kompetencje prawne oraz dodatkowe środki finansowe. Wspólnie musimy podjąć transgraniczną pracę na rzecz nowej wizji Odry. Rzeka po wspólnych działaniach w ciągu 20 lat może być czysta, przywrócona naturze, bogata w gatunki zwierząt i roślin oraz służyć mieszkańcom i przyrodzie naszych krajów.

Konferencję prasową można obejrzeć tutaj: https://fb.watch/ndd6COQpqV/

Publikacja sfinansowana przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI