Polubowne rozwiązanie konfliktu o kopalnię Turów oraz sprawiedliwa transformacja powiatu zgorzeleckiego polską racją stanu
Informacje prasowe

Polubowne rozwiązanie konfliktu o kopalnię Turów oraz sprawiedliwa transformacja powiatu zgorzeleckiego polską racją stanu

Małgorzata Tracz, Przewodnicząca Partii Zieloni oraz Posłanka na Sejm RP z Dolnego Śląska wspólnie z Jakubem Gogolewskim, koordynatorem projektów fundacji „Rozwój TAK - Odkrywki NIE” oraz Pawłem Pomianem, członkiem zarządu Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA na konferencji prasowej wskazali, że osiągnięcie porozumienia z Czechami oraz sprawiedliwa transformacja powiatu zgorzeleckiego stanowią jedyne rozwiązanie

Przez arogancję rządu PiS Polska traci pół miliona euro dziennie przez dalszą działalność kopalni Turów
Informacje prasowe

Przez arogancję rządu PiS Polska traci pół miliona euro dziennie przez dalszą działalność kopalni Turów

Małgorzata Tracz, Przewodnicząca Partii Zieloni oraz Posłanka na Sejm RP z Dolnego Śląska komentuje decyzję Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o zobowiązaniu Polski do zapłaty na rzecz Komisji Europejskiej pół miliona euro dziennie ze względu na niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów w pobliżu czeskiej granicy. - Od dziś będziemy

Interwencja w sprawie odwołania Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu oraz Zastępcy Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji
Interwencje

Interwencja w sprawie odwołania Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu oraz Zastępcy Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji

Interwencja do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendanta Głównego Policji, Rzecznika Praw Obywatelskich i Prezesa Najwyższej Izby Kontroli w sprawie odwołania nadinspektora Dariusza Wesołowskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, inspektora Macieja Januszkiewicza Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu oraz Zastępcy Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji, kierującego BSW we Wrocławiu, a także

Wnyki Błaszczaka - Partia Zieloni kieruje zawiadomienie do prokuratury w sprawie budowy płotu na granicy polsko-białoruskiej
Informacje prasowe

Wnyki Błaszczaka - Partia Zieloni kieruje zawiadomienie do prokuratury w sprawie budowy płotu na granicy polsko-białoruskiej

Partia Zieloni na dzisiejszej konferencji prasowej zapowiedziała skierowanie zawiadomienia do prokuratury w sprawie budowy płotu na granicy polsko-białoruskiej, zarzucając ministrowi obrony narodowej Mariuszowi Błaszczakowi naruszenie prawa łowieckiego oraz rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Posłanki i poseł Partii Zieloni skierowali również interpelację do wicepremiera

Interpelacja w sprawie wpływu płotu na granicy polsko-białoruskiej na migracje zwierząt
Interpelacje

Interpelacja w sprawie wpływu płotu na granicy polsko-białoruskiej na migracje zwierząt

Szanowny Panie Premierze! Szanowni Panowie Ministrowie! W celu udaremnienia prób nielegalnego przekraczania granicy Ministerstwo Obrony Narodowej zdecydowało o budowie ogrodzenia. W poniedziałek 23 sierpnia 2021 r. minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak poinformował na Twitterze, że na granicy Polski z Białorusią powstanie około 180 km ogrodzenia z drutu ostrzowego, czyli tzw.

Legalna Aborcja. Bez kompromisów
Informacje prasowe

Legalna Aborcja. Bez kompromisów

Dnia 6 sierpnia o godz. 12:00 odbyła się konferencja prasowa inaugurująca rozpoczęcie zbiórki podpisów pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą “Legalna Aborcja. Bez kompromisów” z udziałem Małgorzaty Tracz - posłanki na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oraz przewodniczącej Partii Zieloni, Anny Kowalczyk-Derlęgi - przedstawicielki Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, Jolanty Niezgodzkiej - przedstawicielki Stowarzyszenia Dolnośląski

To byłoby marnowanie ważnych, unijnych środków na nieracjonalne działania
Wystąpienia

To byłoby marnowanie ważnych, unijnych środków na nieracjonalne działania

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych (druki nr 1394 i 1415). Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Prawo i Sprawiedliwość przyzwyczaiło nas już do tego, że jest partią pełną hipokryzji. Specustawa o lasach, zwana też “Lex Izera”, jest tego sztandarowym przykładem. Bo jak

Sto cennych zabytków na stulecie odzyskania niepodległości
Wystąpienia

Sto cennych zabytków na stulecie odzyskania niepodległości

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Debatujemy nad tym, jak wydać prawie 2,5 miliarda złotych w ciągu kolejnych

Interwencja w sprawie zachowania zabytkowego zespołu basenów olimpijskich we Wrocławiu
Interwencje

Interwencja w sprawie zachowania zabytkowego zespołu basenów olimpijskich we Wrocławiu

Interwencja poselska do Magdaleny Gawin - Wiceministry Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Generalnej Konserwator Zabytków w sprawie zachowania zabytkowego zespołu basenów olimpijskich we Wrocławiu. Do: Magdalena Gawin - Wiceministry Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Generalnej Konserwator Zabytków Szanowna Pani Generalna Konserwator Zabytków! Działając na podstawie art. 20 ustawy

Małgorzata Tracz interweniuje u Generalnej Konserwator Zabytków w sprawie zabytkowego zespołu basenów olimpijskich we Wrocławiu
Informacje prasowe

Małgorzata Tracz interweniuje u Generalnej Konserwator Zabytków w sprawie zabytkowego zespołu basenów olimpijskich we Wrocławiu

Małgorzata Tracz, Przewodnicząca Partii Zieloni i Posłanka na Sejm RP z Wrocławia, skierowała interwencję poselską do Generalnej Konserwator Zabytków Magdaleny Gawin w sprawie zabytkowego zespołu basenów olimpijskich we Wrocławiu. To już druga interwencja posłanki w tej sprawie po interwencji u Dolnośląskiej Wojewódzkiej Konserwator Zabytków. - Sprawa budowy na terenie kompleksu

Interpelacja nr 25425 do ministra klimatu i środowiska w sprawie Służby Leśnej i Straży Leśnej
Interpelacje

Interpelacja nr 25425 do ministra klimatu i środowiska w sprawie Służby Leśnej i Straży Leśnej

Szanowny Panie Ministrze, w ramach PGL Lasy Państwowe działają dwie umundurowane formacje zajmujące się zwalczaniem przestępstw i wykroczeń zaliczanych do szkodnictwa leśnego - Służba Leśna i Straż Leśna. Służbę Leśną stanowią pracownicy Lasów Państwowych zajmujący się (w myśl ustawy o lasach z 28 września 1991 r.) zarządzaniem lasami należącymi do

Interwencja w sprawie sytuacji na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie
Interwencje

Interwencja w sprawie sytuacji na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie

Interwencja poselska skierowana do Przemysława Czarnka - Ministra Edukacji i Nauki w sprawie przeprowadzenia kontroli ministerialnej w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie wobec niezatwierdzenia przez statutowe organy uczelni wewnętrznego planu restrukturyzacji i przeprowadzania na jego podstawie zwolnień pracowników oraz innych licznych naruszeń prawa. Do: Przemysław Czarnek -

Interpelacja nr 25002 do ministra zdrowia w sprawie braku refundacji leku przeciwdepresyjnego Wellbutrin
Interpelacje

Interpelacja nr 25002 do ministra zdrowia w sprawie braku refundacji leku przeciwdepresyjnego Wellbutrin

Szanowny Panie Ministrze! Szacuje się, że w Polsce około 1,6 mln osób leczy się psychiatrycznie. Wiele z tych osób przyjmuje leki niezbędne dla ich funkcjonowania. Natomiast jak informuje “Polityka Zdrowotna”, w naszym kraju działa ok. 1500 podmiotów udzielających świadczeń w zakresie opieki psychiatrycznej. Z kolei blisko 60% z nich

Interwencja w sprawie zaorania obszaru na terenie sołectwa Giebułtów objętego ochroną Natura 2000
Interwencje

Interwencja w sprawie zaorania obszaru na terenie sołectwa Giebułtów objętego ochroną Natura 2000

Interwencja poselska skierowana do Michała Kurtyki - Ministra Klimatu i Środowiska, Wojciecha Rejmana - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Andrzeja Szweda-Lewandowskiego - Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie zaorania obszaru na terenie sołectwa Giebułtów, w gminie Mirsk, powiat Lwówek Śląski, Województwo Dolnośląskie, objętego ochroną Natura 2000. Do: Michał

Interwencja w sprawie zrzucania ścieków celulozowych do Oławy i Odry
Interwencje

Interwencja w sprawie zrzucania ścieków celulozowych do Oławy i Odry

Interwencja poselska skierowana do Mariusza Wojewódki - Zastępcy Dolnośląskiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Tomasza Frischmanna - Burmistrza Oławy w sprawie zrzucania ścieków celulozowych do Oławy i Odry przez Producenta Wyrobów Papierniczych Jack-Pol sp. z o.o. Do: Mariusz Wojewódka - Zastępca Dolnośląskiego Inspektora Ochrony Środowiska, Tomasz Frischmann - Burmistrz Oławy

Nord Stream 2 stanowi wielkie zagrożenie dla Polski i Unii Europejskiej
Wystąpienia

Nord Stream 2 stanowi wielkie zagrożenie dla Polski i Unii Europejskiej

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o poselskich projektach uchwał w sprawie wezwania rządu Republiki Federalnej Niemiec do natychmiastowego zaprzestania budowy gazociągu Nord Stream2, w sprawie wezwania rządów państw Unii Europejskiej, w tym szczególnie rządu Republiki Federalnej Niemiec do podjęcia pilnych działań na rzecz przerwania budowy Gazociągu Nord Stream II oraz w

PiS usunął z dzisiejszego porządku obrad informację na temat Turowa
Wystąpienia

PiS usunął z dzisiejszego porządku obrad informację na temat Turowa

Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (druki nr 1243 i 1254). Pani Marszałek! Wysoka Izbo! PiS usunął z dzisiejszego porządku obrad informację

Interwencja w sprawie przebiegu budowy wieży widokowej na szczycie Śnieżnika
Interwencje

Interwencja w sprawie przebiegu budowy wieży widokowej na szczycie Śnieżnika

Interwencja poselska oraz wniosek o udostępnienie informacji i materiałów skierowane do Wojciecha Rejmana - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu w sprawie przebiegu budowy wieży widokowej na szczycie Śnieżnika, gmina Stronie Śląskie, powiat kłodzki, województwo dolnośląskie. Do: Wojciech Rejman - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu Szanowny Panie Dyrektorze! Działając

Rząd próbuje bohatersko rozwiązać problem Turowa, który sam stworzył
Wystąpienia

Rząd próbuje bohatersko rozwiązać problem Turowa, który sam stworzył

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu klubu Koalicja Obywatelska na podstawie art. 184 regulaminu Sejmu składam wniosek o przerwę i uzupełnienie porządku dziennego o punkt obejmujący przedstawienie przez ministra aktywów państwowych Jacka Sasina, ministra spraw zagranicznych Zbigniewa Raua, ministra klimatu i środowiska Michała Kurtykę informacji na temat wskazania przyczyn, skutków