Polski Szczyt Klimatyczny: Zieloni chcą, żeby Polska przestała się ośmieszać na COP
Informacje prasowe

Polski Szczyt Klimatyczny: Zieloni chcą, żeby Polska przestała się ośmieszać na COP

Partia Zieloni złoży w Sejmie wniosek o informację rządową w sprawie realizacji postanowień szczytu klimatycznego COP26 i wspólnie z innymi ekspertami i politykami wystosuje apel do rządu o ponadpartyjne porozumienie w celu wdrożenia strategii Fit for 55. - Polska nie może być hamulcowym tej strategii - powiedziała przewodnicząca Małgorzata Tracz.

Interwencja poselska w sprawie powództw PGL Lasy Państwowe o ochronę dóbr osobistych skierowanych do aktywistów i aktywistek
Interwencje

Interwencja poselska w sprawie powództw PGL Lasy Państwowe o ochronę dóbr osobistych skierowanych do aktywistów i aktywistek

Interwencja do p.o. Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Józefa Kubicy w sprawie wycinki drzew przy placówkach edukacyjnych w Tychach. Szanowny Panie! Działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (tj. Dz.U. 2018 poz. 1799, z późn. zm.), zwracam się

Przez brak harmonogramu wyłączania węgla region zgorzelecki straci potężne środki UE na sprawiedliwą transformację
Informacje prasowe

Przez brak harmonogramu wyłączania węgla region zgorzelecki straci potężne środki UE na sprawiedliwą transformację

18 października 2021 odbyło się spotkanie Grupy Roboczej ds. Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na Dolnym Śląsku, na którym omawiany był m.in. temat Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji (TPST) regionu zgorzeleckiego, który jest niezbędnym dokumentem, aby region mógł ubiegać się o środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. TPST subregionu zgorzeleckiego został przygotowany kilka

Interpelacja nr 27889 do ministra klimatu i środowiska, ministra funduszy i polityki regionalnej w sprawie postępowania o uzyskanie środków na sprawiedliwą transformację regionu zgorzeleckiego
Interpelacje

Interpelacja nr 27889 do ministra klimatu i środowiska, ministra funduszy i polityki regionalnej w sprawie postępowania o uzyskanie środków na sprawiedliwą transformację regionu zgorzeleckiego

Szanowny Panie Ministrze! W dniu 18 października odbyło się spotkanie Grupy Roboczej ds. Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na Dolnym Śląsku, na którym omawiany był m.in. temat Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji (TPST) regionu zgorzeleckiego, który jest niezbędnym dokumentem, aby region mógł ubiegać się o środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji( FST). TPST

Wasz projekt budżetu jest najgorszym świadectwem Waszej polityki
Wystąpienia

Wasz projekt budżetu jest najgorszym świadectwem Waszej polityki

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2022 (druk nr 1624). Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022 (druk nr 1630). Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Zielona modernizacja jest jednym z największych wyzwań, przed którymi stoi Polska w kolejnych latach.

Potrzebujemy reformy systemu odszkodowań za szkody łowieckie
Wystąpienia

Potrzebujemy reformy systemu odszkodowań za szkody łowieckie

Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie (druki nr 1400 i 1606). Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Przedstawiony przez senatora Szejnfelda projekt nowelizacji Prawa łowieckiego dotyczący odszkodowań za szkody łowieckie to projekt dobry

Polubowne rozwiązanie konfliktu o kopalnię Turów oraz sprawiedliwa transformacja powiatu zgorzeleckiego polską racją stanu
Informacje prasowe

Polubowne rozwiązanie konfliktu o kopalnię Turów oraz sprawiedliwa transformacja powiatu zgorzeleckiego polską racją stanu

Małgorzata Tracz, Przewodnicząca Partii Zieloni oraz Posłanka na Sejm RP z Dolnego Śląska wspólnie z Jakubem Gogolewskim, koordynatorem projektów fundacji „Rozwój TAK - Odkrywki NIE” oraz Pawłem Pomianem, członkiem zarządu Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA na konferencji prasowej wskazali, że osiągnięcie porozumienia z Czechami oraz sprawiedliwa transformacja powiatu zgorzeleckiego stanowią jedyne rozwiązanie

Przez arogancję rządu PiS Polska traci pół miliona euro dziennie przez dalszą działalność kopalni Turów
Informacje prasowe

Przez arogancję rządu PiS Polska traci pół miliona euro dziennie przez dalszą działalność kopalni Turów

Małgorzata Tracz, Przewodnicząca Partii Zieloni oraz Posłanka na Sejm RP z Dolnego Śląska komentuje decyzję Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o zobowiązaniu Polski do zapłaty na rzecz Komisji Europejskiej pół miliona euro dziennie ze względu na niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów w pobliżu czeskiej granicy. - Od dziś będziemy

Czego wy tak naprawdę chcecie? Ładu czy chaosu przestrzennego?
Wystąpienia

Czego wy tak naprawdę chcecie? Ładu czy chaosu przestrzennego?

Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (druki nr 1534 i 1544). Pani Marszałek! Wysoka Izbo! PiS w polskim nieładzie wiele pisze o standardach urbanistycznych, o reformie planowania i zagospodarowania

Debatę o KPO powinniśmy odbyć tak naprawdę 4 miesiące temu
Wystąpienia

Debatę o KPO powinniśmy odbyć tak naprawdę 4 miesiące temu

Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat ostatecznego brzmienia Krajowego Planu Odbudowy w wersji uwzględniającej konsultacje społeczne i wnioski Komisji Europejskiej. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Debatę o KPO powinniśmy odbyć tak naprawdę 4 miesiące temu. Zamiast tego rząd w pospiechu wysłał do Komisji Europejskiej projekt, który jest recyklingiem starych

To nic innego jak wnyki postawione przez ministra Błaszczaka na ludzi i zwierzęta
Wystąpienia

To nic innego jak wnyki postawione przez ministra Błaszczaka na ludzi i zwierzęta

Rozpatrzenie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego (druk nr 1512). Panie Marszałku! Panie Premierze! Wysoka Izbo! Od 2 tygodni na granicy polsko-białoruskiej powstaje płot składający się z trzech warstw drutu ostrzowego. To

Interwencja w sprawie odwołania Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu oraz Zastępcy Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji
Interwencje

Interwencja w sprawie odwołania Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu oraz Zastępcy Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji

Interwencja do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendanta Głównego Policji, Rzecznika Praw Obywatelskich i Prezesa Najwyższej Izby Kontroli w sprawie odwołania nadinspektora Dariusza Wesołowskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, inspektora Macieja Januszkiewicza Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu oraz Zastępcy Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji, kierującego BSW we Wrocławiu, a także

Wnyki Błaszczaka - Partia Zieloni kieruje zawiadomienie do prokuratury w sprawie budowy płotu na granicy polsko-białoruskiej
Informacje prasowe

Wnyki Błaszczaka - Partia Zieloni kieruje zawiadomienie do prokuratury w sprawie budowy płotu na granicy polsko-białoruskiej

Partia Zieloni na dzisiejszej konferencji prasowej zapowiedziała skierowanie zawiadomienia do prokuratury w sprawie budowy płotu na granicy polsko-białoruskiej, zarzucając ministrowi obrony narodowej Mariuszowi Błaszczakowi naruszenie prawa łowieckiego oraz rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Posłanki i poseł Partii Zieloni skierowali również interpelację do wicepremiera

Interpelacja w sprawie wpływu płotu na granicy polsko-białoruskiej na migracje zwierząt
Interpelacje

Interpelacja w sprawie wpływu płotu na granicy polsko-białoruskiej na migracje zwierząt

Szanowny Panie Premierze! Szanowni Panowie Ministrowie! W celu udaremnienia prób nielegalnego przekraczania granicy Ministerstwo Obrony Narodowej zdecydowało o budowie ogrodzenia. W poniedziałek 23 sierpnia 2021 r. minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak poinformował na Twitterze, że na granicy Polski z Białorusią powstanie około 180 km ogrodzenia z drutu ostrzowego, czyli tzw.

Legalna Aborcja. Bez kompromisów
Informacje prasowe

Legalna Aborcja. Bez kompromisów

Dnia 6 sierpnia o godz. 12:00 odbyła się konferencja prasowa inaugurująca rozpoczęcie zbiórki podpisów pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą “Legalna Aborcja. Bez kompromisów” z udziałem Małgorzaty Tracz - posłanki na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oraz przewodniczącej Partii Zieloni, Anny Kowalczyk-Derlęgi - przedstawicielki Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, Jolanty Niezgodzkiej - przedstawicielki Stowarzyszenia Dolnośląski

To byłoby marnowanie ważnych, unijnych środków na nieracjonalne działania
Wystąpienia

To byłoby marnowanie ważnych, unijnych środków na nieracjonalne działania

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych (druki nr 1394 i 1415). Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Prawo i Sprawiedliwość przyzwyczaiło nas już do tego, że jest partią pełną hipokryzji. Specustawa o lasach, zwana też “Lex Izera”, jest tego sztandarowym przykładem. Bo jak

Sto cennych zabytków na stulecie odzyskania niepodległości
Wystąpienia

Sto cennych zabytków na stulecie odzyskania niepodległości

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Debatujemy nad tym, jak wydać prawie 2,5 miliarda złotych w ciągu kolejnych

Interwencja w sprawie zachowania zabytkowego zespołu basenów olimpijskich we Wrocławiu
Interwencje

Interwencja w sprawie zachowania zabytkowego zespołu basenów olimpijskich we Wrocławiu

Interwencja poselska do Magdaleny Gawin - Wiceministry Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Generalnej Konserwator Zabytków w sprawie zachowania zabytkowego zespołu basenów olimpijskich we Wrocławiu. Do: Magdalena Gawin - Wiceministry Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Generalnej Konserwator Zabytków Szanowna Pani Generalna Konserwator Zabytków! Działając na podstawie art. 20 ustawy

Małgorzata Tracz interweniuje u Generalnej Konserwator Zabytków w sprawie zabytkowego zespołu basenów olimpijskich we Wrocławiu
Informacje prasowe

Małgorzata Tracz interweniuje u Generalnej Konserwator Zabytków w sprawie zabytkowego zespołu basenów olimpijskich we Wrocławiu

Małgorzata Tracz, Przewodnicząca Partii Zieloni i Posłanka na Sejm RP z Wrocławia, skierowała interwencję poselską do Generalnej Konserwator Zabytków Magdaleny Gawin w sprawie zabytkowego zespołu basenów olimpijskich we Wrocławiu. To już druga interwencja posłanki w tej sprawie po interwencji u Dolnośląskiej Wojewódzkiej Konserwator Zabytków. - Sprawa budowy na terenie kompleksu