Zasiłki macierzyńskie COVID-19

Koniec z zaniżonymi zasiłkami macierzyński w następstwie COVID-19

27 sierpnia skierowałam na prośbę wielu kobiet do Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej interpelację poselską ws. kobiet w ciąży lub po porodzie pobierających niższe świadczenia wynikające z ustawy, tzw. tarczy antykryzysowej.

Dotyczy to kobiet na zwolnieniach lekarskich z powodu ciąży i na urlopach macierzyńskich. W związku z sytuacją epidemiologiczną pracodawcy mają prawo obniżyć wymiar pracy i płacy pracowników. Nie przewidziano skutków, jakie taka sytuacja niesie dla wynagrodzenia kobiet w ciąży i na urlopie macierzyńskim. Konsekwencje tej sytuacji polegają na tym, że gdy następuje zmiana wymiaru czasu pracy, ZUS przelicza podstawę wymiaru stawek od kwoty zasadniczej pensji brutto po obniżce etatu. Tracą na tym kobiety, których dotychczasowe wypłaty składały się z płacy zasadniczej oraz premii, niejednokrotnie przewyższającej kwotę zasadniczą. Rozwiązanie to jest krzywdzące i niesprawiedliwe.

Na szczęście z resortu rodziny, pracy i polityki społecznej płyną dobre wiadomości

W odpowiedzi na moją interpelację dostałam informację, że Ministerstwo przygotował propozycję zmiany, polegającą na tym, by podstawa wymiaru świadczenia z ubezpieczenia chorobowego nie uwzględniała zmiany wymiaru czasu pracy. Zgodnie z tą propozycją powyższa zasada obowiązywałaby od wejścia w życie przepisów wprowadzających możliwość obniżenia wymiaru czasu pracy, a przeliczenie podstawy wymiaru świadczeń już wypłaconych następowałoby na wniosek świadczeniobiorcy.

Presja ma sens Liczę, że proponowane zmiany zostaną szybko przyjęte i wejdą w życie. Monitoruję sprawę dalej!

Obraz może zawierać: tekst

Obraz może zawierać: tekst