INTERPELACJE POSELSKIE

Małgorzata Tracz
Zgłoszone interpelacje, którym nadano bieg: 

http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=RLISTAINT&NrKadencji=9&Nrl=397&Typ=INT&Czyb=T

 

Interwencja poselska w sprawie budowy pola golfowego w Jeleniej Górze-Cieplice.

Interwencja poselska w sprawie budowy masztu telefonii komórkowej w Masywie Śnieżka.

Interwencja w sprawie odpadów z Niemiec i ich składowania w okolicach Rębiszewa.

 

Interwencja poselska  w sprawach składowiska odpadów zlokalizowanego we wsi Rudna Wielka w gminie Wąsosz, powiat Górowski .

Interwencja w sprawie kanalizacji na Praczach Odrzańskich

 

W interwencji poselskiej skierowanej do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty żądam natychmiastowego zaprzestania stosowania gróźb oraz represji wobec uczennic i nauczycielek wyrażających swoje poglądy ws. oświadczenia Trybunału Przyłębskiej.