Prawa kobiet

Społeczeństwo nie może być solidarne, gdy jego połowa pozbawiona jest prawa do decydowania o własnym ciele i rodzicielstwie czy pozbawiona podstawowej opieki zdrowotnej. Kobiety mają gorsze możliwości awansu zawodowego, często niższe niż mężczyźni wynagrodzenie na tych samych stanowiskach, a zawody, w których jest większość kobiet, mają wyznaczone niskie zarobki. Samotne matki muszą upominać się o alimenty, jakby były prezentami, a nie środkami ważnymi dla wychowania i zabezpieczenia życia dziecka. Kobiety często są ofiarami agresji fizycznej i psychicznej, a protekcjonalne traktowanie kobiet widoczne jest w życiu codziennym.

Dlatego w Sejmie będę walczyć o:

Dostęp do nowoczesnej bezpłatnej antykoncepcji oraz „tabletki po”.

Dostęp do bezpiecznego przerywania ciąży.

Wdrożenie i stosowanie Konwencji antyprzemocowej.

Skuteczne ściąganie alimentów.

Dostęp do darmowej procedury in vitro.

Prawo do bezpłatnego znieczulenia przy porodzie oraz wysokie standardy opieki okołoporodowej.

Pełen dostęp do badań prenatalnych.

Równą płacę za tę samą pracę i równe szanse rozwoju zawodowego dla kobiet.

Parytet na stanowiskach kierowniczych i menedżerskich w instytucjach państwowych i spółkach skarbu państwa.


DEMOKRACJA I PRAWORZĄDNOŚĆ


PRAWA ZWIERZĄT