Zabytkowa aleja drzew -Wrocław

Interweniuję ws. zabytkowej alei drzew przy ul. Olszewskiego we Wrocławiu.

Zaalarmowana przez mieszkańców i mieszkanki Wrocławia przyjrzałam się sprawie zagrożenia zabytkowej alei drzew przy ulicy Olszewskiego. Ulica ta w ostatnim czasie stała się placem budowy w ramach przebudowy linii tramwajowej na odcinku od Hali Stulecia do pętli Biskupin. Teren inwestycji znajduje się w otoczeniu alei dębowej oraz alei mieszanej drzew objętych ochroną w rejestrze zabytków i gminnej ewidencji zabytków.

Z ogólnodostępnych informacji wynika, że na wykonywane obecnie prace budowlane nie zostało uzyskane pozwolenie na budowę ani nie zostały one zgłoszone organowi administracji architektoniczno-budowlanej

Ponadto do wniosku o pozwolenie na budowę oraz do zgłoszenia robót budowlanych należy dołączyć pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków, wydane na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. W tej sprawie takie pozwolenie nie zostało wydane

W związku z powyższym skierowałam z pomocą mojego asystenta społecznego Paweł Cymbor interwencję poselską do Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z prośbą o pilną i niezwłoczną interwencję oraz o informację w powyższej sprawie. Interwencja została przeze mnie osobiście również przekazana do wiadomości Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Należy pilnie ustalić, czy w związku z tą inwestycją nie doszło do naruszenia przepisów o ochronie zabytków, a prace nie były prowadzone w warunkach samowoli budowlanej.

Z informacji, które płyną z Urzędu Miasta, wiemy, że prace budowlane zostały obecnie wstrzymane oraz zlecono ekspertom z Politechnika Wrocławska, Politechnika Poznańska i Politechnika Warszawska przedstawienie ekspertyzy, w jaki sposób zmienić projekt i sposób prac, aby nie zaszkodzić drzewom. To dobre informacje! To, co martwi, to sposób przygotowania tej inwestycji i reakcja urzędu dopiero po głośnych protestach aktywistek i aktywistów.

Bardzo liczę na szybką odpowiedź na moją interwencję od Miejskiej Konserwator Zabytków, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, jak i Urzędu Miasta.

Nie pozwólmy umrzeć alei drzew na Olszewskiego.

Obraz może zawierać: drzewo, buty, roślina i na zewnątrz