Zmieńmy gospodarkę odpadami we Wrocławiu

We Wrocławiu potrzeba zmian w gospodarce odpadami:

✅ zwiększenia liczby koszy na śmieci
✅ większych koszy
✅ częstszego opróżniania
✅ segregacji odpadów
✅ zapobiegania powstawaniu odpadów
✅ dodatkowej edukacji ekologicznej

W niedzielę z Julią Rokicką sprzątałam Park Zachodni.

To tylko jedno z wielu miejsc na mapie Wrocławia, gdzie odpady są wszechobecne.

Festyn osiedlowym „Pa Maśliczne Lato”

Wczoraj byłam na festynie osiedlowym „Pa Maśliczne Lato” organizowanym przez Radę Osiedla Maślice. Świetna zabawa, bardzo dobre, także wegańskie, jedzenie oraz okazja do integracji mieszkańców i wielu ciekawych spotkań.

Takie festyny potwierdzają, że rady osiedli są niezwykle ważne dla Wrocławia i dla mieszkańców. Dlatego miasto powinno je jak najmocniej wspierać, współpracować z nimi na zasadzie partnerstwa i dać większe kompetencje. Radni osiedlowi działają i pracują społecznie u podstaw w skuteczny sposób.

Szkoda, że już coraz bliżej końca lata, ale jesienią Wrocław dalej może mieć dobry klimat. Jak wczoraj na Maślicach. Bardzo dziękuję za zaproszenie i miłe niedzielne popołudnie.

Nowe priorytety w walce z upałem we Wrocławiu!

Dziś na konferencji prasowej pod Sukiennicami zaproponowaliśmy nowe priorytety dla Wrocławia w walce z upałami.

 

Upały dają się we znaki nam wszystkim, zwłaszcza osobom, które muszą w czasie ich trwania być w mieście i wykonywać swoje codzienne czynności. Upał szkodzi zdrowiu każdego z nas, a zwłaszcza osobom najmłodszym – dzieciom oraz tym najstarszym – seniorom. To jest problem, z którym musimy się dziś i będziemy musieli w przyszłości jako społeczeństwo mierzyć.

Dlatego proponujemy oprzeć walkę z upałami we Wrocławiu na czterech nowych priorytetach:
1. Więcej zieleni w mieście – naturalna ochrona przed słońcem dla każdego z nas.
2. Więcej publicznych wodopojów – chłodna i darmowa woda w przestrzeni publicznej dla nas i dla zwierzaków.
3. Nowe standardy planowania – mniej betonu, więcej zieleni przy nowych budynkach.
4. Walka ze zmianami klimatu – walka z przyczynami, a nie tylko skutkami upałów.

Chcemy miasta zdrowego, w którym drobne inwestycje są równie ważne jak te wielkie, a planowanie miasta nie kończy się na jednej kadencji, lecz ma charakter długofalowy. Rozwiązania Partii Zieloni na walkę z upałami to często drobne inwestycje lub tak naprawdę korekty obecnej polityki, ale znacznie wpływające na poprawę warunków życia: odpowiednia polityka pielęgnacji miejskiej zieleni, inwestycja w ogólnodostępne wodopoje, czy polityka racjonalnego planowania przestrzennego. Takimi drobnymi zmianami naprawde możemy wpłynąć na to, aby nasze codzienne życie w mieście było lepsze.

Chcemy miasta odpowiedzialnego, dla którego walka z przyczynami zmian klimatu i działania adaptacyjne będą jednymi z długofalowych priorytetów.
Wrocław może być miastem z dobrym klimatem.

Startujemy we Wrocławiu

Wrocław potrzebuje zmiany priorytetów oraz bardziej ludzkiej polityki opartej na empatii i dialogu.

Chcemy miasta czystego, zdrowego i dobrze skomunikowanego, w którym każdy ma równe szanse, a drobne inwestycje są równie ważne jak te wielkie. Wierzymy, że damy radę to zrobić, gdyż my oraz ludzie wokół nas mają niezbędne doświadczenie i wiedzę, aby zrealizować tę wizję. Startuję na prezydentkę Wrocławia oraz z zielonych list Partia Zieloni Wrocław do Rady Miejskiej. Wierzymy, że Wrocław może być miastem z dobrym klimatem.