Zmieńmy gospodarkę odpadami we Wrocławiu

We Wrocławiu potrzeba zmian w gospodarce odpadami:

✅ zwiększenia liczby koszy na śmieci
✅ większych koszy
✅ częstszego opróżniania
✅ segregacji odpadów
✅ zapobiegania powstawaniu odpadów
✅ dodatkowej edukacji ekologicznej

W niedzielę z Julią Rokicką sprzątałam Park Zachodni.

To tylko jedno z wielu miejsc na mapie Wrocławia, gdzie odpady są wszechobecne.