Szanowny Panie Rektorze!
Zwracam się do Pana zaniepokojona dochodzącymi do mnie informacjami o przejawach wrogości i nieprzyjemościach, jakich miała doznać Pani Profesor Karolina Jaklewicz ze strony niektórych pracowników i studentów zarządzanej przez Pana uczelni.
Pani Profesor, wykonując swoje zadania jako pełnomocniczka Rektora Politechniki Wrocławskiej ds. przeciwdziałania dyskryminacji, wyraziła swoją solidarność ze studentkami i pracownicami zarządzanej przez Pana uczelni. Taka postawa – w mojej opinii – wpisuje się w zakres obowiązków zajmowanego stanowiska i jest przejawem obywatelskiej odwagi ze strony Pani Profesor.
Mam nadzieję, że trwające w całym kraju protesty, w których w większości biorą udział młodzi ludzie, nie przyczynią się do eskalacji konfliktów personalnych pomiędzy osobami o innych poglądach politycznych.
, aktywnie przeciwdziała wszelkiej dyskryminacji dzięki pracy Pani Profesor Karoliny Jaklewicz.Bardzo cieszy mnie fakt, że czołowa polska uczelnia, jaką jestPolitechnika Wrocławska
Obraz może zawierać: tekst